Prideľovanie nahradia aukcie (SME)

Štát môže svojimi
investíciami nepriamo vygenerovať viac CO2, ako sa možno ušetrí aukčnou formou
predaja emisií, povedal pre SME dňa 25.1.2008 Radovan Ďurana z INESS.

Prideľovanie nahradia aukcie (SME)

Emisie pridelí štát a je na podnikoch, ako ich využijú.

BRATISLAVA. Účelom európskeho systému obchodovania s kvótami na vypúšťanie
emisií CO2 a obchodovania s nimi je znížiť produkciu emisií. Firmy, ktoré
vypúšťajú relatívne menej má odmeňovať, trestať zvýšenými nákladmi chce tento
systém firmy, ktoré produkujú veľa a ekologicky nepríťažlivými metódami.

Štát najprv emisie pridelí, potom je na firmách, ako kvóty využijú. Prvýkrát
sa celoeurópsky dávali povolenky na roky 2005 až 2007. Po vyhodnotení prvého
reálneho využitia kvót v roku 2006 na čas cena obchodovateľných povoleniek
prudko klesla. Ukázalo sa totiž, že väčšina firiem má prebytky, ktoré môže
predávať.

V súčasnosti sa rozdávajú kvóty na roky 2008 až 2012, pričom zásady
narábania s kvótami by sa meniť nemali. K zmene má podľa najnovšej iniciatívy
prísť až v ďalšej päťročnici. Tam by už kvóty nemali byť rozdeľované, ale by sa
mali kupovať formou aukcií.

Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu
tento systém nerieši, čo sa urobí s príjmom z predaja povoleniek. „V konečnom
dôsledku, koľko sa ušetrí tým, že sa zavedie cena za CO2, tak to možno štát
spätne vyprodukuje,“ povedal.

SME,
25. 1. 2008, (du)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards