Potraty vs. zločinnosť

Na svojej
decembrovej prednáške spomínal najmladší zo slávnych slovenských
ekonómov, Ľuboš
Pástor
(alebo tu)
výsledok jednej štúdie, podľa ktorej legalizácia potratov viedla k poklesu
kriminality v USA.

Potraty vs. zločinnosť

Je to lákavé vysvetlenie, však ak sa nezamestnaným matkám
v tínedžerskom veku narodí menej detí, ktorých životná cesta sa často
obmedzuje na cestu z polepšovne rovno do väzenia, malo by sa to prejaviť
aj v štatistikách na kriminalite. Profesor Pástor síce nemenoval autorov štúdie,
ale pravdepodobne išlo o Stevena Levitta (spoluautora slávnej Freakonomics) z Chicagskej
univerzity, a Johna Donahuea z univerzity Yale. Ako však píše Gene Epstein
autor knihy Econospinning,
týmto autorom sa nepodarilo toto tvrdenie dostatočne podložiť tvrdými datami.
Ich výskum síce potvrdil hypotézu, že existuje korelácia medzi počtom
(zavedením) potratov a mierou kriminality. Korelácia však nemusí znamenať
príčinný vzťah. Ak by vyššie uvedený vzťah mal platiť, musel by poklesnúť aj
počet mladých s tendenciou k zločinnosti (crime – prone offspring).

Gene Epstein si tú prácu dal a v štatistikách
uvedené čísla vyhľadal. „Nebezpečná“
mládež podľa neho nielen že v počte neklesla, naopak, jej podiel na
celkovej populácii stúpol.

Ak sú Epsteinove výskumy pravdivé, úloha potratov sa dostáva
na druhú koľaj a na pokles kriminality museli mať dopad iné efekty, napríklad
prevencia, vyššie výdavky na hľadanie a odsúdenie zločincov, prípadne lepšie
vymáhanie práva.

Via: Mises.org

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards