Nová daň pre odbytový fond

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR navrhuje zriadiť nový úrad  -  verejnoprávnu organizáciu Odbytový fond, ktorý bude vykonávať výber, správu a kontrolu príspevkov a realizovať opatrenia na podporu predaja a kvality slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

Nová daň pre odbytový fond

Zavádza sa nová daň 0,06% z celkových tržieb. Podľa navrhovaného zákona podliehajú príspevkom do odbytového fondu iba agropotravinárske podnikateľské subjekty pôsobiace v  Slovenskej republiky.

Chýba Vám oficiálny link na tento nový návrh? Neexistuje, pravidlá portálu právnych predpisov neumožňujú vložiť dokumenty na tak krátke pripomienkové konanie, ako požaduje Ministerstvo pôdohospodárstva. Pretože je to URGENT, ktorý stiahne slovenskú nezamestnanosť pod desinu! Od anonymného zdroja z podnikateľského sektora sa nám podarilo získať návrh (zip na stiahnutie tu), ktorý je momentálne v pripomienkovom konaní – ako sa k nemu môže dostať verejnosť?
Spoločný marketing poľnohospodárov, to je návrat do dvadsiateho storočia, bez ohľadu na to, či to v susednom Rakúsku majú alebo nie. Nebudeme komentovať návrh ako celok, väčšine čitateľov je predmet návrhu iste zrejmý už z názvu, za zamyslenie však stoja nasledujúce citáty z dôvodovej správy:

Citát I
„V súčasnosti je podľa údajov Štatistického úradu SR podiel predaja slovenských výrobkov na domácom trhu menej ako 50 %, čo možno považovať za alarmujúci stav.“
- ako môže také niečo položiť na papier minister krajiny, ktorej export má hodnotu 80% HDP?

Citát II
„Viaceré prieskumy trhu ukázali, že slovenský spotrebiteľ má záujem kupovať kvalitné výrobky z  domácej výroby, avšak nemá jasnú informáciu o pôvode a kvalite jednotlivých potravín a preto sa ťažko orientuje“.
- spotrebiteľ má presne toľko informácií, koľko chce a koľko je ochotný za ne zaplatiť. Ak ich nemá, znamená to, že ich získanie (dodatočné náklady) nestoja za prínos (získanie tých informácií)

Citát III
„Je preto nevyhnutné zabezpečiť jednotnú a profesionálnu komunikáciu so spotrebiteľom prostredníctvom dostupných marketingových nástrojov a na realizáciu týchto úloh je nevyhnutné zabezpečiť primerané a dlhodobo udržateľné finančné zdroje.“
- Henry Ford povedal, že štyri z piatich dolárov dáva na propagáciu. Prečo to nerobia naši producenti? Prečo producenti, ktorí nechcú (nepotrebujú) propagovať svoje výrobky, prípadne sú spokojní so svojou propagáciou, majú prispievať tým, ktorí nemajú na to zisk, zdroje, kapitál? Návrh na centrálne riadený fond propagácie môže vzniknúť len v hlave toho, kto chce centrálne riadiť výrobu a cenu produktov. Taký režim skolaboval pred 24 rokmi.

Citát IV
„1. získavanie finančných prostriedkov na činnosť odbytového fondu nemôže byť založené na dobrovoľnej báze, ale musí byť pre každého povinné, nakoľko každý subjekt v rezorte pôdohospodárstva bude z komunikácie so spotrebiteľom profitovať“
- ak veľké firmy s veľkým obratom  masívne podporujú svoje značky, skutočne budú profitovať z verejnej propagácie, keď „predmetom komunikácie bude vždy kvalita a tradícia slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.“? V samotnej predkladacej správe sa uvádza, že návrh zákona bol predložený i napriek nesúhlasu napríklad zástupcov mlynárskeho, pekárskeho priemyslu, či Potravinárskej komory. Skutočne bude profitovať každý? Nepoteší sa zahraničná konkurencia, že svoje náklady na predaj na Slovensku nebude musieť zvyšovať o túto daň? Hoci ide o 600 eur na 1 mil. eur tržieb, nie je to ignorovateľná položka. Firme s obratom 14 mil. eur stúpnu náklady v hodnote ročnej mzdy jedného zamestnanca.

Podľa dôvodovej správy nebude mať zákon negatívny dopad na podnikateľské prostredie. V správe sa uvádza, že bude mať pozitívny vplyv. Myslím, že už rok po schválení sa to potvrdí, budeme to pozorovať napríklad dobrovoľným zvyšovaním príspevkov do fondu nad  rámec zákonnej povinnosti. Zavedenie novej dane dokonca nepoškodí domácnosti, lebo vďaka fondu „sa zlepší aj  celková ekonomická situácia  štátu.“ Zaujímavosťou návrhu je ešte skutočnosť, že nikde nie je vyčíslená predpokladaný objem zdrojov fondu. Aby však čitatelia ostali pokojní, z ich daní bola financovaná podpora domácej produkcie doteraz. Výskumný ústav potravinársky dostal 100 000 eur minulý rok na propagáciu spotreby domácich výrobkov a Ministerstva pôdohospodárstva.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards