Kúpim pracovné miesto za milión. Zn.: Štát

V roku 2012 boli udelené investičné stimuly v hodnote 121 miliónov eur. Verejnosťou zarezonovali najmä prípady, keď investor žiadal štátnu podporu nie na vytvorenie, ale zachovanie pracovných miest. Aj toto viedlo vládu ku vypracovaniu novely zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci, ktorá je momentálne v legislatívnom procese.

Kúpim pracovné miesto za milión. Zn.: Štát

K téme investičných stimulov sa INESS vyjadruje pravidelne, preto sme sa rozhodli spracovať dostupné údaje a vydať štúdiu s názvom Investičné stimuly – tvorba nových hodnôt alebo prerozdeľovanie existujúcich?

V dokumente sme zanalyzovali investičné stimuly poskytnuté od roku 2002 do konca roku 2012. V tomto období bolo priznaných 128 investičných stimulov v celkovej hodnote takmer 1,4 miliardy eur, ktoré sľubovali vytvorenie viac ako 45 000 pracovných miest. Pre ilustráciu, štát by miesto toho mohol vyplácať s rovnakým nákladom čistú mediánovú mzdu 530 eur po dobu takmer päť rokov toľkým ľudom, koľko pracovných miest bolo prisľúbené vytvoriť.

V práci konštatujeme, že investičné stimuly predstavujú nevhodný nástroj na podporu hospodárskeho rastu, ktorý so sebou nesie vysoké alternatívne náklady. Tie majú podobu fiškálnej záťaže, ktorá sa cez dane prenáša na všetky ostatné ekonomické subjekty. Stimuly zároveň zásadným spôsobom narúšajú konkurenčné prostredie. Nepotvrdila sa ani sociálna úloha stimulov, keďže v spomínanom období viac ako dve tretiny objemu stimulov smerovali do okresov s podpriemernou nezamestnanosťou. Neobstojí ani argument medzinárodnej konkurencie. Príklady zahraničných krajín ukazujú, že nahradenie stimulov nižšími daňami a jednoduchším systémom neohrozuje prílev zahraničných investícii. Na Slovensku zároveň existuje rozsiahly priestor na podporu podnikania všetkých subjektov, nie len hŕstky vybraných na úkor ostatných. 

INESS navrhuje tri alternatívne zmeny súčasnej politiky poskytovania investičných stimulov:

Kompletnú štúdiu nájdete ako PDF tu. Súčasťou je aj interaktívna mapa investičných stimulov.
 

View Investičné stimuly 2002-2012 in a full screen map

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards