Rebríček daní z nehnuteľností

Mestá a obce určujú výšku dane
z nehnuteľností. Z pohľadu rozpočtu miest a obcí nepredstavujú
daňové výnosy významnú položku - menej ako 10%, na druhej
strane je to jedna z mála položiek, ktorú dokážu mestá ovplyvniť. Aj preto
je predmetom pravidelného zvyšovania, ako dokumentuje porovnanie daní
zverejnené na stránkach Podnikateľskej
aliancie Slovenska.
Priemerne sa dane zvýšili o 13,5%. Rekordérom
v medziročnom náraste je Komárno, kde sa daň z nebytových priestorov
zvýšila o 2300%.

Rebríček daní z nehnuteľností

Z porovnaní však vyplývajú zaujímavé, niekedy ťažko
logicky zdôvodniteľné rozdiely. Napríklad desaťnásobný rozdiel v dani zo stavieb na pôdohospodársku produkciu - v Púchove 20 Sk/m2, ale v susednej Považskej
Bystrici 2 Sk/m2. Považská Bystrica patrí z pohľadu daní
z nehnuteľností medzi najlacnejšie mestá, čo sa ale nedá povedať
o Trenčíne:

daň zo stavebných pozemkov v Považskej Bystrici je
2,80Sk/m2, ale v Trenčíne 64 Sk/m2.

Rozdielne dane môžu vyjadrovať buď (ne)odôvodnenú potrebu
investovať do rozvoja mesta, ale aj rozšafnosť mestských hospodárov. Celkovo sú
dane z nehnuteľností stále príliš nízke, aby motivovali občanov
a podnikateľov sťahovať sa. Skutočná konkurencia by nastala až
v momente, keby aj výška sadzieb právnických a fyzických osôb bola
určovaná regionálne. I napriek tomu sú však rozdiely v sadzbách
zvlášť zaostalejších regiónov fascinujúce.

PAS porovnáva aj
daňové náklady na podnikanie pre imaginárnu firmu využívajúcu pozemok s
rozlohou 1500 m2 a výrobnú halu s rozlohou 1000 m2. Dokázali by na radnici
v Rimavskej Sobote, kde sú tieto dane 6 krát vyššie ako v Gelnici
vysvetliť, ako chcú spraviť mesto príťažlivejším pre malých a stredných
podnikateľov?

(výška daní pre imaginárnu firmu: Gelnica – 20
525 Sk, Rimavská Sobota 120 840 Sk
, Bratislava Staré Mesto 111 240 Sk)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards