Odmena za výstavu

Ak by existoval rebríček dotácií
s najpochybnejším významom, medzi kandidátov do prvej desiatky by určite patrila: Štátna pomoc na
zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách.

Odmena za výstavu

Predpokladaný objem finančných
prostriedkov v rámci schémy predstavuje na jeden rok od roku 2008 10 miliónov
korún. Celkový predpokladaný rozpočet na zabezpečenie účasti chovateľov alebo
pestovateľov na výstavách v priebehu obdobia rokov 2008 – 2013: spolu 60 mil. Sk. Dotácia sa poskytuje formou 100%
zľavy za účasť na výstave.

Náklady na dotácie sú samozrejme vyššie, 60 mil. Sk neobsahuje
administratívne náklady na poskytovanie dotácií, administratívne
náklady na výber daní, aby mohli byť dotácie poskytnuté, a neobsahuje
náklady na čas, ktorí strávili zamestnanci ministerstva (prípadne EÚ), aby
takúto dotáciu vymysleli. Merateľný efekt samozrejme neexistuje, a tak aj
táto dotácia je len ďalším zbytočným prerozdeľovaním peňazí.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards