Vláda schválila na náš účet: 52. rokovanie

V rámci zvyšovania povedomia občanov o  hospodárení vlády s verejnými financiami vám budeme prinášať stručné reporty z rokovania vlády.

Vláda schválila na náš účet: 52. rokovanie

Vláda zasadá zhruba každú stredu a schvaľuje nariadenia, prípadne posiela do parlamentu desiatky návrhov zákonov, novelizácií, nových výdavkov, či regulácií. Medzi nimi je aj mnoho prípadov, keď je nevyhnutnosť schválených programov vlády s dopadom na peňaženky daňových poplatníkov viac ako otázna. Spomeňme napríklad budovanie a rekonštrukcie futbalových štadiónov alebo podporu Slovenska mestu Krakov pri organizovaní Zimných olympijských hier.

Podobné výstrelky by preto nemali ostať bez povšimnutia verejnosti. Preto vás budeme pravidelne informovať o tých schválených bodoch rokovania, ktoré majú vplyv na vašu daňovú peňaženku, efektivitu verejnej správy, ale aj slobodu pohybu a najmä podnikania (regulácie). Každý bod obsahuje link, na ktorom nájdete podrobnosti k danému opatreniu. Ak by ste mali záujem o zasielanie týchto reportov na email, prosím napíšte na iness[at]iness.sk.

Včera, na 52. rokovaní od začiatku funkčného obdobia, navrhla vláda nasledujúce materiály:

1) Návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti VÚC po zimnej prevádzke v zmysle uznesenia vlády SR č. 134/2013

Popis: Uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti VÚC po zimnej prevádzke spolu v sume 8 000 000 eur pre 8 samosprávnych krajov.

Rokovalo sa tiež o nasledujúcich správach s dopadom na verejné financie:

2) Správa o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 31.12.2012

Popis: Úlohou operačného programu je poskytovať podporu implementácii programov európskej teritoriálnej spolupráce, je teda určený najmä riadiacim orgánom a ďalším inštitúciám riadenia tejto skupiny fondov EÚ. Správa podáva informácie za obdobie 01.07.2012 – 31.12.2012. Za dané obdobie zaslalo Slovensko na účet centrálneho orgánu OP INTERACT II finančný príspevok členského štátu vo výške 151 122 Eur. Čerpanie prostriedkov ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) k 31.12.2012 vo výške 12 888 660 Eur po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek (7 551 eur) voči záväzku 2007 – 2013 (30 154 277 eur)pre OP INTERACT II predstavuje 42,74 %.

3) Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Správa podáva informácie o tom, že úrad  v roku 2012 udelil pokuty v celkovej výške 160 419 eur. V roku 2012 bolo zaplatených v pokutách 678 748 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards