Keď máme minimálnu mzdu, na ktorú nemáme

V Českej republike sa chystá zvyšovanie minimálnej mzdy. Zvyšovanie z  8 000 Kč na 8 500 Kč (329,5 eur) mesačne navrhuje TOP 09, ktorá by ho mohla presadiť s ČSSD a komunistami napriek nesúhlasu zvyšku vlády.

Keď máme minimálnu mzdu, na ktorú nemáme

Aj navrhovaná vyššia hranica by bola stále nižšia ako minimálna mzda na Slovensku. Tá u nás medziročne vzrástla o vyše 10 eur na 337,7 eur.

O minimálnej mzde sa vedú dlhodobé polemiky. Väčšina ekonómov sa však zhoduje, že jej zvyšovanie má negatívne dôsledky na zamestnanosť, mnohí preto vychádzajúc z klasického konceptu dopytu po práci a ponuky pracovnej sily navrhujú jej zrušenie.

To sa však často stretáva s odporom politikov a laickej verejnosti, ktorá minimálnu mzdu vníma ako ochranu nízkopríjmových zamestnancov. Empirické štúdie však ukazujú, že reálne efekty sú skôr opačné. Je totiž rozdiel medzi zamýšľaným vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy a skutočnými dôsledkami.

Aj zástancovia minimálnej mzdy väčšinou priznajú, že stanoviť jej výšku na Slovensku povedzme na úroveň rakúskych 1 000 eur by malo pre ekonomiku fatálne následky. Je preto zvláštne, prečo by jej administratívne zvýšenie o 7 eur malo mať principiálne iné následky ako zvýšenie o 700 eur.

Debata o minimálnej mzde je na programe dňa aj v USA. Od roku 1997 do roku 2006 bola stanovená na úrovni 5,15$ na hodinu. Po nástupe Obamovej administratívy však bola zvýšená už trikrát na dnešných 7,25$. Najnovšie však americká vláda plánuje jej zvýšenie na 9$. V stálych cenách by tak od roku 2006 vzrástla o 50%.

O vplyve minimálnej mzdy netreba čítať ekonomické teórie ani siahodlhé štúdie. Stačí si vypočuť reálne svedectvá reálnych ľudí žijúcich v reálnej ekonomike. Jedným z takýchto ľudí je aj Togiola Tulafono, guvernér teritória Americká Samoa, maličkého ostrovného zámorského územia USA, reprezentujúci okolo 50 tisíc jeho obyvateľov.

Na jeho žiadosť prezident Obama udelil ostrovnému teritóriu odklad na zvyšovanie minimálnej mzdy a rozdelil zvyšovanie do dlhšieho časového obdobia. V roku 2011 však Tulafono predstúpil pred Kongres, aby mu povedal nasledovné:

Po troch zvýšeniach minimálnej mzdy o 50 centov zavreli na ostrove konzerváreň s 2000 zamestnancami … Vaša správa [Kongresu o dopadoch] podhodnocuje stratu zamestnanosti, ktorú sme zaznamenali kvôli zvyšovaniu minimálnej mzdy. Ignoruje, že zvyšovanie minimálnej mzdy zasiahlo celú ekonomiku, nielen konzervárne. Ignoruje nepriame efekty straty zamestnanosti, ktoré sa môžu prejavovať roky. Ignoruje, že škody sú spôsobené len prvými tromi z desiatich plánovaných zvýšení minimálnej mzdy. Ignoruje, že pokračovanie vo zvyšovaní minimálnej mzdy činí zotavenie ekonomiky čoraz nepravdepodobnejším. Postupne sa stáva čoraz reálnejšia možnosť, že zo Samoy sa vytratí súkromný sektor a ekonomiku budú tvoriť len vládne výdavky. V tejto atmosfére nechce do našej ekonomiky investovať nikto.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards