Mlčanlivá poisťovňa

Sociálna poisťovňa relatívne ochotne poskytuje
údaje o predmete svojej činnosti. O výške dôchodkov, počte
vyplácaných dávok a podobne. Teda do momentu, kým takými údajmi disponuje.
Horšie je to už s údajmi o jej hospodárení.

Mlčanlivá poisťovňa

Akým spôsobom je využívaný správny fond sa dozvedáme ťažšie.
I napriek tomu, že poisťovňa je verejnou inštitúciou a hospodári
s verejnými peniazmi. Príklad neochoty informovať, ale aj označovanie sa
za verejnú inštitúciu s osobitným postavením v porovnaní so
štátnymi úradmi, sa stal nedávno pri nákupe
nových áut
.

S výnimočným postavením však bude koniec. Ústavný súd
rozhodol v zaujímavom spore o dodržiavanie zákona o slobodnom
prístup k informáciám v neprospech poisťovne. Sociálna poisťovňa musí poskytovať
verejnosti informácie o hospodárení s verejnými financiami
a aj o celej
svojej činnosti. Rozhodol o tom Ústavný súd (ÚS), pričom sa tento verdikt
vzťahuje aj na iné inštitúcie ako napríklad vyššie územné celky. Súd tak dal za
pravdu občanovi, ktorému poisťovňa zamietla žiadosť o informácie, ktorých sa
neskôr domáhal na súde.

Ústavný súd tak zvrátil rozhodnutie Najvyššieho súdu. Rozhodnutie
potvrdilo skutočnosť, že poisťovňa musí ísť s kožou na trh tak ako všetky
iné inštitúcie. Zákon o prístupe k informáciám výrazne pomohol
kontrolovať verejnú správu, pričom jeho zrodenie nebolo ľahké. Zaujímavý príbeh
jeho vzniku si prečítajte tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards