Podnikatelia nevedia, čo sľúbili (SME)

Richard Ďurana z INESS sa dňa
18.2.2007 vyjadril pre denník SME k neodôvodnenému zvyšovaniu cien. Je to podľa
neho skôr politický ako ekonomický termín. Ceny na neregulovanom trhu odrážajú
vzťah ponuky a dopytu a sú výsledkom dobrovoľnej výmeny medzi predajcami a
spotrebiteľmi.

Podnikatelia nevedia, čo sľúbili (SME)

Protimonopolný úrad tvrdí, že
pojem neodôvodnené zvyšovanie cien nepozná. Ministerstvo financií ním označuje
také zvýšenie ceny, ktoré nebolo vyvolané objektívnymi faktormi.

BRATISLAVA. Vláda chce po zavedení eura osobitne
monitorovať vývoj cien vybraných tovarov a služieb. Zaviazala sa na to v
„Deklarácii spoločenskej zhody zaviesť a používať euro“. V nej tvrdí aj to, že
proti neodôvodnenému zvyšovaniu cien chce prijímať okamžité opatrenia.

Premiér Robert Fico ešte koncom decembra
pohrozil obchodníkom, že ak zneužijú prechod na euro a budú zdražovať, bude to
„dokonca až trestný čin“. Neskôr sa ukázalo, že nikto z jeho podriade­ných
nebral tieto slová premiéra vážne, a preto sa ani o zákone, ktorý by spravil zo
zdražovania trestný čin, na žiadnom ministerstve neuvažovalo.

Podobne je to so záväzkom daným v deklarácii. Tá
o tom, čo je to neodôvodnené zvyšovanie cien, nehovorí nič. Dodatočné
vysvetlenie denníku SME neposkytol ani tlačový odbor Úradu vlády. A jasné to
nie je ani zo stanovísk ostatných verejných orgánov.

Hľadá sa objektívny faktor

Ministerstvo financií označilo za neodôvodnené
také zvýšenie ceny, ktoré „nebolo vyvolané objektívnymi faktormi nezávislými od
prevádzkovateľa služby či predajcu tovaru“. Inak povedané, ak sa pod rast cien
nepodpísali zmeny cien od dodávateľa či nárast cien iných vstupov, napríklad
energií, daňových sadzieb a podobne.

Splnomocnenec vlády na zavedenie eura Igor Barát
považuje otázku, či snaha maximalizovať zisk v konkurenčnom prostredí je jedným
z faktorov neodôvodneného zvyšovania cien, za „trochu špekulatívnu“. Každé
neodôvodnené zvýšenie ceny sa podľa neho bude posudzovať individuálne. Má sa
pritom rešpektovať princíp slobodného trhu s prihliadnutím na okolnosti, ktoré
zmenu danej ceny sprevádzajú.

Slovné spojenie „neodôvodnené zvyšovanie
cien“ sa začalo používať v súvislosti s prechodom na euro a obavami politikov z
nenapĺňania inflač­ných kritérií.

„Taký pojem z našej praxe nepoznáme a nevieme,
akým spôsobom by sa neodôvodnené, prípadne odôvodnené zvyšovanie cien malo skúmať,“
povedal riaditeľ odboru dohôd obmedzujúcich súťaž Protimonopolného úradu Ján
Šufliarsky.

Richard Ďurana z inštitútu INESS
povedal, že neodôvodnené zvyšovanie cien je skôr politický, ako ekonomický
termín.
Podľa Slovenskej obchodnej
inšpekcie (SOI) sú na Slovensku dva druhy cien: regulované a ceny tvorené
dohodou.

Pri prekročení maximálnej ceny stanovenej
regulačným úradom ide podľa hovorkyne obchodnej inšpekcie Danuše Krkošovej o
nedodržanie cenových predpisov. „Pri cenách tvorených dohodou platí, že cenu
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby konečnému spotrebiteľovi určuje
podnikateľ a vedie o tom evidenciu cien,“ povedala hovorkyňa Slovenskej
obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová.

Pri nedodržaní ceny uvedenej v evidencii môže
ísť o nesprávne účtovanie alebo o klamanie spotrebiteľa.

Ako bojovať s rastom cien

Obavy zo zvyšovania cien vyplývajú najmä
zo zaokrúhľovania cien a možného zneužívania nevedomosti spotrebiteľov, povedal
Ďurana. „V prostredí, kde zákon prikazuje duálne oceňovanie tovarov a služieb a
každý predajca je vystavený tlaku konkurencie, sú tieto obavy neopodstatnené.“

Neodôvodnené zvyšovanie cien podľa hlavného
ekonóma ING Bank Jána Tótha nastáva len vtedy, ak na trhu nie je konkurencia.
Je to buď z pohľadu počtu subjektov, alebo z pohľadu, že by podnikatelia
navzájom koordinovali svoje cenové politiky. A vtedy treba dať podnet
Protimonopolnému úradu.

Hovorca ministerstva hospodárstva Branislav
Zvara povedal, že od začiatku roka sa monitoruje vývoj cien vybraných druhov
základných potravinárskych výrobkov. „Tieto údaje spolu s oficiálnymi
štatistickými údajmi budú základňou na posudzovanie prípadného neodôvodneného
zvyšovania cien v procese zavedenia eura.“

Podľa šéfa Zväzu obchodu a cestovného ruchu
Pavla Konštiaka sa o neodôvodnenom zvýšení ceny dá hovoriť vtedy, ak ju
obchodník zdvihne bez ohľadu na to, že na ostatných trhoch a ani na Slovensku
sa ceny nehýbu.

Zamestnávatelia, ktorí sa k vládnej deklarácii
pripojili, sa v nej zaviazali prijať etické pravidlá na výkon podnikateľskej činnosti
v oblasti obchodu a služieb. Zároveň sa v nej zaviazali verejne odsudzovať
zneužívanie zavedenia eura na neodôvodnené zvyšovanie cien.

Bližšie informácie o etickom kódexe Republikovej
únie zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácie zamestnávateľských zväzov sa denníku SME
v piatok nepodarilo získať. „Posudzovanie neodôvodneného zvyšovania cien je
otvorenou otázkou,“ povedal minulý týždeň výkonný riaditeľ RÚZ Martin Hošták.

SME, 18. 2. 2008 | Marianna Onuferová

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards