Došetrili sme

Päť buniek v exceli dokáže niekedy spôsobiť divy. Preukázalo sa totiž, že známi ekonómovia Reinhart a Rogoff spravili vo svojich výpočtoch chybu. Okamžite sa tak začali spochybňovať aj závery ich často citovanej štúdie, že príliš vysoký verejný dlh zabíja hospodársky rast. Šéf Európskej komisie Barroso vzápätí šetrenie na výdavkovej strane verejných rozpočtov krajín eurozóny okomentoval slovami, že narazilo na svoje hranice. Sekundoval mu aj náš premiér Fico, podľa ktorého sa dá z krízy iba preinvestovať.

Došetrili sme

Abstrahujme teraz od problému, či štátne výdavky vo svojej podstate nezabíjajú rast, keďže berú zdroje súkromnému sektoru, ktorý je orientovaný na službu zákazníkovi, a presmerúvajú ich do oblastí mandatórnych výdavkov, či politickej objednávky.

Pozrime sa radšej na to, ako sme šetrili. Slovenská vláda po zvýšení daňovo-odvodového zaťaženia očakáva vzrast príjmov v tomto roku o vyše 2 miliardy eur (12% medziročný nárast). Ako sme šetrili na strane výdavkov? Po odpočítaní vplyvu čerpania EÚ fondov majú medziročne vzrásť o 255 miliónov eur (rozpočet 2012 vs. rozpočet 2013).

Podobne sa však šetrilo naprieč Európou:

O šetrení verejného sektora počúvame prakticky od začiatku krízy. Realitou však je, že len 3 krajiny Európskej únie mali v minulom roku podiel verejných výdavky k HDP nižší ako v roku 2007 (boli nimi Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko). Inými slovami, verejný sektor v 24 krajinách EÚ v porovnaní s veľkosťou ich ekonomiky v sledovanom období vzrástol, a to vrátane všetkých štátov PIIGS.

Slovenské verejné výdavky majú síce v tomto aj v budúcom roku relatívne k veľkosti ekonomiky klesnúť, stále sa však budú pohybovať nad úrovňou roka 2007. Navyše je vývoj závislý od rastu ekonomiky, ktorý sa nemusí naplniť (ministerstvo financií počítalo pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy 2013-2015 s reálnym rastom HDP v roku 2014 vo výške 3,5%; odhad už bol revidovaný na 2,9%).

Ak teda má 5 excelovských buniek rozhodnúť o tom, že z krízy nás dostanú verejné výdavky poháňajúce dopyt a stimulujúce produkciu, treba dodať, že tento scenár skúšame už piaty rok. Šetriť sme totiž ani nezačali.

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards