Komentár: Ako sa môžeme dopracovať k nemeckým platom? (Aktuality.sk)

Ján Dinga z INESS hodnotil dňa 4.5.2013 pre internetový portál Aktuality.sk rast platov na Slovensku.

Komentár: Ako sa môžeme dopracovať k nemeckým platom? (Aktuality.sk)

Úroveň miezd k celkovej produktivite práce patrí na Slovensku k najnižším v rámci Európskej únie. Kým Slováci v produktivite za priemerom únie zaostávajú o necelých 20 percentuálnych bodov, tak v mzdách je to oveľa viac, a to až vyše 60 percentuálnych bodov. Ako však vyrovnať tieto nepomery, tak v tomto sa ekonómovia nezhodujú. Niektorí tvrdia, že bez štátnych zásahov sa situácia nezlepší, iní, naopak, sú presvedčení o trhových riešeniach.

Podľa analytika inštitútu INESS Jána Dingu Slovensko patrí z hľadiska produktivity práce podľa Eurostatu stále do najslabšej tretiny krajín Európskej únie. „Produktivitu práce by sme nemali nesprávne zamieňať s usilovnosťou. Produktivita totiž závisí najmä od kapitálovej vybavenosti firiem. Poľnohospodár, ktorý má k dispozícii traktor a moderné zavlažovacie systémy bude vždy produktívnejší ako jeho proťajšok v Afrike, ktorý používa kravu a spolieha sa na dážď,“ vysvetľuje Dinga. Viac kapitálu teda zvyšuje produktivitu práce a v konečnom dôsledku zvyšuje aj mzdy. Konkurencia zamestnávateľov a nízka nezamestnanosť tiež nútia firmy vyplácať zamestnancom vyššiu časť ich pridanej hodnoty.

„Stále relatívne nízka kapitálová vybavenosť, a to, že Slovensko má nezamestnanosť dlhodobo vyššiu ako priemer EÚ, spôsobuje, že máme podiel mzdovej bázy na  hrubom domácom produkte nižší ako priemer EÚ,“ povedal Dinga. Aj analytička Poštovej banky Eva Sadovská vidí dôvod nepomeru v relatívne vysokom počte nezamestnaných, pretože s rastúcou nezamestnanosťou sa stenčuje priestor pre vyjednávanie lepších platových podmienok. „V porovnaní s krajinami V4 či Rakúskom a Nemeckom trpí najvyššou mierou nezamestnanosti práve Slovensko. Kým v Rakúsku a v Nemecku na sto ekonomicky aktívnych obyvateľov pripadajú približne piati bez práce, tak u nás je ich takmer pätnásť. Viac nás trápi nezamestnanosť aj v porovnaní s našimi najbližšími susedmi,“ doplnila Sadovská.

Ekonóm a poradca ministra financií Anton Marcinčin však tvrdí, že miera nezamestnanosti nie je dôvodom tohto nepomeru. Ako príklad uvádza roky 2007 a 2008, kedy ekonomický rast na Slovensku kulminoval, a bola tu relatívne nízka nezamestnanosť na Slovensku. „Dokonca aj dlhodobo nezamestnaní si nachádzali prácu a k výraznému rastu miezd nedošlo,“ hovorí. Riešením by preto podľa neho mohlo byť aj administratívny zásah štátu. „Treba tlačiť na mzdy, ale nie počas krízy. Niektoré štáty to nerobia priamo ale okľukou, a to tak, že zvyšujú mzdy v štátnej správe,“ dodal Marcinčin s tým, že nikde vo vyspelom svete verejná správa nezaostáva s platmi za súkromným sektorom tak ako na Slovensku. Upozorňuje však na Maďarsko, ktoré to urobilo príliš  veľkým skokom.

Na druhej strane Dinga si myslí, že cestou zvyšovania reálnych miezd je predovšetkým prostredníctvom zvyšovania kapitálovej vybavenosti krajiny. „Proces postupnej kumulácie kapitálu trvá desaťročia a jedinou možnou skratkou pre Slovensko je lákanie zahraničných investorov, ktorí sem svoj kapitál a know-how dovezú,“ povedal s tým, že týchto však nenalákame na najvyššiu sadzbu dane z príjmov právnických osôb v regióne a nízku vymáhateľnosť práva.
Sadovská nepredpokladá výrazné priblíženie platov na Slovensku v najbližších rokoch napríklad k tým v Rakúsku alebo Nemecku, a to vzhľadom na momentálne veľmi výrazný, približne 4-násobný rozdiel medzi nimi. „K postupnému dorovnávaniu by ale v budúcnosti mohla dopomôcť vyvíjajúca sa ekonomika s rastúcim počtom zamestnaných. To je ale možné iba za predpokladu existencie kvalitného podnikateľského prostredia a pomohlo by určite aj lepšie prepojenie trhu práce so vzdelávacím systémom,“ uzavrela Sadovská.
 

Aktuality.sk, 4.5.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards