Nie je únik ako únik

Vláda sa pustila do ďalšieho boja – tentokrát s daňovými únikmi. Jeho cieľom je zvýšiť príjmy štátnej kasy, a, slovami ministra financií, aj dosiahnutie efektívnej a sociálne spravodlivej fiškálnej konsolidácie. Vláda však v prípade daňových únikov hádže do jedného vreca dva rôzne prípady – daňové podvody a daňovú optimalizáciu.

Nie je únik ako únik

Klasickým daňovým podvodom rozšíreným na Slovensku je podvod s DPH. Na tie doplácame všetci, keďže podvodníci si týmto spôsobom nechávajú od štátu vyplácať odpočet, na ktorý nemajú nárok. V štátnej kase tak ostáva menej peňazí a  zdroje dopĺňajú podnikatelia, resp. občania, ktorí svoje dane platia podľa zákona. Samozrejme, jedná sa o trestnú činnosť, ktorú majú vyšetrovať a postihovať orgány činné v trestnom konaní. Niektoré veľké prípady už úspešne odhalili.

Čosi iné je však presmerovanie svojich zdrojov zo Slovenska do daňových rajov. Ukrývanie zdrojov pochádzajúcich z trestnej činnosti má byť predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. V mnohých prípadoch sa však jedná o štandardnú daňovú optimalizáciu, pri ktorej sa podnikateľ podnikajúci vo viacerých krajinách snaží vykázať zisk v krajine s nižším daňovým zaťažením.

Skôr ako kritizovať daňové raje by sa vláda mala zamyslieť, prečo sa niektorí občania snažia zdaňovať svoje príjmy v zahraničí. Nikto z nás neplatí vyššie dane, než aké nám káže zákon, a je nezmyselné pozastavovať sa nad tým, že niektorí majú širšie možnosti či lepšiu znalosť zákonov ako iní.

Slovensko má v súčasnosti najvyššiu sadzbu dane z príjmu právnických osôb vo východnej Európe. Ak firmy platia vyššie dane z príjmu či odvody z dividend bez vyššej pridanej hodnoty, ktorá by pre nich mala zo zdanenia vyplývať, prirodzene stúpa aj ich motivácia presúvať svoje zisky do zahraničia. Vyšším zdanením totiž neprichádzajú len o peniaze, ale najmä o svoju konkurencieschopnosť. Tento problém nevyriešia medzinárodné zmluvy či výmena dát s ďalšími krajinami, ale len nižšia miera zdanenia, ktorá zatraktívni podmienky pre podnikanie a zlepší konkurencieschopnosť našich firiem.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards