Protest proti zjednodušeniu vyvlastňovania

Občianski aktivisti protestujú proti novele zákona o vyvlastňovaní, ktorú navrhli poslanci SMER-SD a ktorá zjednoduší podmienky pre vyvlastňovanie. K protestu je možné pripojiť sa na stránke Changenet-u. Medzi signatármi výzvy sú aj členovia INESS.

Protest proti zjednodušeniu vyvlastňovania

Vyjadrujeme ostrý nesúhlas so schválením novely zákona o vyvlastňovaní, ktorú navrhli poslanci SMER-SD a ktorá zjednoduší podmienky pre vyvlastňovanie.

Vlastnícke právo je jedným zo základných práv a pilierov modernej západnej civilizácie. Ústava pripúšťa vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme. Vyvlastňovanie v prospech investícií súkromných podnikateľských subjektov je nielenže zásahom do vlastníckych práv, ale tiež nie je vo verejnom záujme.

NR SR dňa 25. mája 2013 hlasmi poslancov za SMER-SD schválila novelu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorou sa zároveň novelizoval stavebný zákon. Touto novelou sa zjednoduší vyvlastňovanie a umožní sa ešte väčšie nerešpektovanie vlastníckych práv v Slovenskej republike.

Vyzývame preto:

1. prezidenta SR, aby túto novelu vetoval a navrhol parlamentu, aby ju pri opätovnom prerokovaní neschválil,
2. poslancov opozície, aby požiadali ústavný súd o preskúmanie súladu nielen uvedenej novely, ale celého zákona s Ústavou SR,
3. Národnú radu SR, aby zrušila zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Richard Drutarovský, Iniciatíva za spravodlivé vyvlastňovanie
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Richard Ďurana, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Ivan Kuhn, Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Juraj Karpiš, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Ďurana, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Schválená novela tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards