Veľká alebo malá novela?

Ministerstvo
práce na svojich stránkach zverejnilo zmeny
, ktoré by mali byť obsahom tzv.
veľkej novely zákona o sociálnom poistení. Z obsahu zmien vyplýva, že
buď sa žiadna veľká novela konať nebude, alebo si ministerka nechala esá
v rukáve.

Veľká alebo malá novela?

Podľa zoznamu opatrení uvedených v predbežnej
informácii môžeme v prvom pilieri za zásadnú označiť len jednu zmenu, ani tá
by však nemala mať zásadný dopad. Ministerstvo chce právne garantovať minimálnu
výšku dôchodku vo väzbe na životné minimum.

Zmena upraví súčasný stav, v ktorom majú dôchodcovia
s prinízkym dôchodkom dávku dorovnávanú dávkou v hmotnej núdzi.
Vzhľadom na skutočnosť, že len zhruba 2,3% dôchodcov poberá nižší dôchodok ako
životné minimum (k 31.8.2007) nebude mať
táto zmena výrazne negatívny dopad na rozpočet Sociálnej poisťovne (cca. 300
mil. Sk ročne)

Závažnejšie dopady môžu mať zmeny v sporivom pilieri.
Ministerstvo plánuje:

- upraviť
investovanie v starobnom dôchodkovom sporení spočívajúce v zmene
pravidiel tvorby portfólia jednotlivých dôchodkových fondov

Obávam sa, že keď ministerstvo práce začne plánovať zmeny
v investičných pravidlách, nemusí sa to skončiť dobre. Predstavy ministerských
úradníkov o bezpečnom ale dostatočnom výnose sa často míňajú
s realitou. Takisto sa ale za týmto ustanovením môže skrývať garantovaný
výnos. V oboch prípadoch by na to mohli sporitelia doplatiť nižším
zhodnotením úspor.

- zabezpečiť
dôchodkové využitie nasporených prostriedkov v prípadoch nenaplnenia povinnej
doby starobného dôchodkového sporenia
(15 rokov).

Ako správne poznamenal
Jozef Mihál
, zmena by mohla znamenať automatický presun úspor do bezodnej
diery dôchodkového poistenia.

Hodnotenie tohto návrhu zmien je problematické. Medzi
zmenami nie je zmienka o úpravách valorizácie, o zvýšení solidarity
na úkor zásluhovosti, či vyrovnaní bilancie fondov. Pritom samotné ministerstvo
o týchto otázkach hovorilo vo svojej analýze už pred rokom.

Takisto sa nespomínajú úpravy odvodov, 6% pre druhý pilier
a 12% pre prvý ešte nie je vypršaná hrozba. Predpokladáme preto, že zverejnený
návrh neobsahuje všetky zmeny.

Ministerka zrejme volí opatrnejšiu cestu, a priestor kritike dá až
v pripomienkovom konaní. A to je chyba, ktorú jej môžeme vyčítať.
Miesto toho aby ministerstvo zorganizovalo poctivú diskusiu na tému budúcnosti
dôchodkového systému a zorganizovalo niekoľko verejných stretnutí
s odborníkmi, varí si pod pokrievkou svoju polievočku. A tak sa
pravdepodobne bude opakovať minuloročný scenár, keď návrh zákona bude dvakrát
prepísaný už na ceste do parlamentu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards