Súkromní požiarnici

Ochrana pred mimoriadnymi udalosťami býva často používaná ako príklad sektora, kde nie sú možné súkromné riešenia.

Súkromní požiarnici

Ekonóm Ronald Coase pred rokmi zasial semienko pochýb, keď vyvrátil populárny mýtus o verejných majákoch. Na základe historických prameňov zistil, že majáky na anglickom pobreží vznikali ako súkromné a nie verejné investície.

Ľudia sú si vedomí hroziacich nebezpečenstiev a spontánne sa organizujú pri predchádzaní a riešení nešťastí. Stačí spomenúť na živé reťaze podávajúce si vedrá s vodou pri hasení požiaru, videné v nejednom filme. Dnes má takáto spontánna pomoc zväčša menej poetickú formu. Napríklad pri nedávnych povodniach v Ústí nad Labem sa dobrovoľným hasičom minuli vyčlenené zdroje na naftu, čo obyvatelia vyriešili okamžitou spontánnou zbierkou.

No ochrana pred katastrofami a  nešťastiami je produktom tak ako akákoľvek iná služba a nie je dôvod, prečo by nemohla byť vykonávaná na komerčnej báze. Zhruba desať percent držiteľov poistenia domácnosti v západných štátoch USA má v cene zahrnutú súkromnú požiarnu ochranu. Poisťovne sa tak snažia predchádzať vyšším škodám. Behom nasledujúceho roka by podiel poistiek s takouto ochranou mal stúpnuť na 14%.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards