Vplyv zdanenia na zisk a financovanie európskych nadnárodných spoločností

Nová štúdia publikovaná inštitútom IREF z pera Stefana Lutza pôsobiaceho na manchesterskej univerzite a madridskej Universidad Complutense poukazuje na to, že ak firmy považujú zdanenie za škodlivé, je to najmä preto, že dane znižujú zisky: akcionári sú sklamaní a vyhliadky pre investície a rozvoj sú penalizované.

Vplyv zdanenia na zisk a financovanie európskych nadnárodných spoločností

Táto štúdia sa ale zameriava na to, ako spoločnosti reagujú na zdaňovanie tým, že menia svoju "mieru zadlženosti", teda skladbu finančných zdrojov, o ktorých boli k dispozícii dáta za 240 000 európskych firiem počas obdobia 1985 - 2010.

Predchádzajúci výskum priniesol zmiešané výsledky. Niektorí autori tvrdia, že pomer vlastného kapitálu a zadlženia sa významne v dôsledku zmien v zdanení nemení, a iní autori tvrdia, že tento pomer sa skutočne mení, ale v závislosti od povahy zdanenia. Využitím mimoriadne bohatého množstva dát dospel Stefan Lutz k dvom významným zisteniam:

• Nezávisle na povahe daní, zdanenie rozhodne nabáda podniky zvýšiť svoje zadlženie a znížiť svoju závislosť na vlastnom imaní (firmy nechcú riskovať stratu vlastných zdrojov).

• Vyššie zdanenie má zmiešané účinky na odmeňovanie kapitálu. Je to spôsobené tým, že zdanenie a vyššia zadlženosť zmenšujú zisk firiem, ale keďže výška vlastného imania (kapitálu) je tiež menšia, celkový dopad je nejednoznačný.

Poučenie pre jurisdikcie s vysokou daňovou záťažou je preto jednoduché. Ak sa zvýši úroveň zdanenia, úrady týmto rozhodnutím:

• ovplyvňujú ziskovosť firiem, ale nemusia nutne zasiahnuť "bohatých", pretože investori (bohatí rovnako ako chudobnejší) jednoducho upustia od riskantnejších aktivít a použijú menší objem kapitálu;

• nabádajú podnikateľské subjekty, ktoré sú viac ochotné riskovať svoje aktíva na financovanie svojich myšlienok, aby sa presťahovali do krajín s veľkorysejšími právnymi predpismi;

• prichádzajú o inovatívne odvetvia, v ktorých je vyššie riziko, rovnako tak však aj vyhliadky vyšších odmien a rastu;

• vytvárajú krehkejší finančný systém, pretože veritelia (banky) prijímajú riziká, ktoré by za miernejších daňových podmienok odmietli akceptovať.
 

Štúdia je k dispozícii tu: Effects of taxation on European multi-nationals’ financing and profits

Článok bol publikovaný na Institute for Research in Economic and Fiscal Issues.

Pre INESS preložil Juraj Šuchta.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards