Analytici: Vláda nereformuje a deformuje (Pravda, SME, eTREND)

Pravda priniesla dňa 27.2.2008 výsledky hodnotenia druhého polroka
2007
v rámci projektu HESO, ktorý realizuje INEKO. V hodnotiacej komisii je aj Richard Ďurana z INESS.

Analytici: Vláda nereformuje a deformuje (Pravda, SME, eTREND)

Podľa výsledkov projektu inštitútu INEKO bol druhý polrok
minulého roka z hľadiska reformnej atmosféry, respektíve miery prínosu
prijatých opatrení k sociálno - ekonomickému rozvoju krajiny, znovu neúspešný.
Rating HESO (hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení) realizovaný
ekonomickým think-tankom dosahuje od nástupu súčasnej vlády k moci zatiaľ iba
negatívne hodnoty.

Index odráža názor 50-tich členov hodnotiacej komisie na
kvalitu a dôležitosť vybraných realizovaných ekonomických a sociálnych opatrení
zákonodarnej, výkonnej moci, ako aj rozhodnutí verejných inštitúcií.

Najprínosnejším opatrením druhého polroka 2007 pre
spoločnosť bol podľa výsledkov projektu vstup Slovenskej republiky do
Schengenského priestoru. Vysoké pozitívne hodnotenie komisie získali aj dve
opatrenia, ktoré smerujú k väčšej elektronizácii a internetizácii služieb
verejnej správy. Podľa respondentov zjednodušujú a zefektívňujú komunikáciu medzi
občanmi a verejnými inštitúciami.

Sprístupnenie údajov katastra nehnuteľností bezplatne na
internete umožní podľa Martina Kahanca z nemeckého výskumného Inštitútu pre
štúdie o práci zefektívnenie trhu s nehnuteľnosťami a zvýšenie jeho
transparentnosti". Spustenie
poskytovania elektronických služieb obchodného registra od augusta 2007 znižuje
podľa Richarda Ďuranu z ekonomického inštitútu INESS časové i finančné náklady
podnikateľov
.

Na druhej strane najškodlivejším opatrením z hľadiska miery
prínosu k sociálno - ekonomickému rozvoju krajiny bol podľa výsledkov projektu
zákon, ktorý umožňuje začať stavať určité úseky diaľnic aj na ešte
neodkúpených, respektíve na nevyvlastnených súkromných pozemkoch aj bez súhlasu
vlastníka. Právnik Radoslav Procházka v tejto súvislosti uviedol, že
"vyššiu mieru opovážlivosti a neúcty k tým najzákladnejším pilierom
slobodnej spoločnosti zákonodarca ešte v tomto volebnom období
nepredviedol".

Zákazom zisku
zdravotných poisťovní sa podľa Richarda Ďuranu "odstránila hlavná hybná
sila čo najefektívnejšie uspokojovať potreby pacientov, inovovať, a investovať
kapitál nevyhnutný pre zvyšovanie produktivity v zdravotníctve“
. Zavedenie
dobrovoľnosti pre vstup a na obdobie pol roka i pre výstup z II. piliera
dôchodkového zabezpečenia pre všetkých a predĺženie minimálnej doby sporenia z
10 na 15 rokov pre vznik nároku na dôchodok ohodnotil Róbert Kičina z
Podnikateľskej aliancie Slovenska ako "krátkozrakú snahu súčasnej vlády o
vyriešenie aktuálnych finančných problémov Sociálnej poisťovne bez ohľadu na
to, aké dôsledky to prinesie o 30 - 40 rokov“.

Podľa Petra Gondu z Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika
vláda návrhmi v dôchodkoch vnáša do systému neistotu, nedôveru v súkromné
sporenie, zvyšuje odvodovú záťaž niektorých skupín občanov a zároveň nerieši
systémové problémy a veľkú finančnú záťaž zadlženého priebežného systému v
Sociálnej poisťovni, ktorá sa po vyčerpaní zdrojov z privatizácie v roku 2009
začne prehlbovať na úroveň niekoľkých desiatok miliárd korún ročne.

V rámci projektu HESO hodnotila sociálne a ekonomické
opatrenia komisia 50-tich členov pozostávajúca zo zástupcov ekonómov,
analytikov, právnikov, sociológov, politológov, odborných žurnalistov,
podnikateľov, zástupcov stavovských organizácií, akademickej obce ako aj
tretieho sektora.

SITA

Pravda,
28.2.2008

SME, 28.2.2008: Reformná atmosféra je podľa INEKO pod bodom mrazu

eTREND, 27.2.2008: INEKO: Minulý rok bol z hľadiska reforiem neúspešný

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards