Situácia sa v priemysle zlepšuje, ale nových ľudí firmy nechcú (Aktuality.sk)

Keďže na budúci vývoj v eurozóne vplyv nemáme, vláda by sa mala orientovať najmä na zlepšovanie podmienok pre podnikanie u nás - znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia, odstraňovanie administratívnych bariér a väčšiu vymožiteľnosť práva, povedal na margo podnikateľského prostredia dňa 31.7.2013 Ján Dinga z INESS.

Situácia sa v priemysle zlepšuje, ale nových ľudí firmy nechcú (Aktuality.sk)

Situácia v priemyselnom odvetví sa v júli zlepšila. Firmy z tohto sektoru tak vidia svoju budúcnosť o niečo svetlejšie. Napriek tomu sa však nechystajú zamestnávať nových ľudí vo veľkom. Dokonca ich očakávania v oblasti prijímania zamestnancov sú najhoršie od začiatku tohto roka. Naznačujú to čísla Štatistického úradu, ktorý včera zverejnil indikátor dôvery v priemysle. To je zlá správa pre nezamestnanosť na Slovensku, nakoľko priemysel je odvetvie, kde pracuje najviac ľudí.   

Firmy podľa analytikov dokážu zvyšovať svoju produkciu aj bez prijímania nových ľudí, pretože sú opatrné a radšej pracujú so zúženým ľudským kapitálom. Kríza v roku 2009 so sebou priniesla masívne prepúšťanie naprieč celým hospodárstvom, priemysel nevynímajúc. Hoci priemysel v súčasnosti produkuje viac ako pred krízou, s počtom zamestnancov sa mu na predkrízové úrovne nepodarilo dostať. Kým v roku 2008 pracovalo v tomto sektore vyše 590 tisíc ľudí, tak v prvom štvrťroku 2013 to bolo len necelých 514 tisíc pracovníkov. „Prijímaniu nových ľudí nepomáhajú príliš ani negatívne ladené správy týkajúce sa vývoja v ekonomike,“ hovorí analytička Poštovej banky Eva Sadovská s tým, že zamestnávanie novej pracovnej sily kopíruje, hoci nie dokonale, vyššiu produkciu až s určitým oneskorením. Platí to za podmienky, že výhľad v ekonomike je priaznivý.  

Zamestnávatelia vidia za týmto paradoxom kroky vlády Roberta Fica. Vytvorenie pracovného miesta znamená vysporiadať sa s pomerne zložitou spleťou zákonom stanovených administratívnych procedúr a povinností. Navyše posledná novela Zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a mnohých ďalších predpisov zdražela vytváranie nových pracovných miest,“ tvrdí tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Zároveň upozorňuje, že vážnou prekážkou v tvorbe nových pracovných miest sú i návrhy predpisov, ktoré sú ešte len v legislatívnom procese. Ich prípadné schválenie opäť sťaží zamestnávanie. „Takými návrhmi sú novela zákona o kolektívnom vyjednávaní zavádzajúca nedobrovoľné rozširovania záväznosti vyšších kolektívnych zmlúv či deklarované zámery valorizovať minimálnu mzdu,“ dodáva. Preto Hošták odhaduje, že uvedený stav, kedy sa situácia v priemyselných podnikoch zlepšuje ale nových ľudí nechcú, môže pretrvávať aj v budúcich mesiacoch.   

Podľa analytika inštitútu INESS Jána Dingu samotných zamestnávateľov pri najímaní nových pracovníkov viac ako ekonomické štatistiky ovplyvňuje výška daňovo-odvodového zaťaženia a vysoká miera neistoty vyplývajúca z pretrvávajúcej krízy v eurozóne. „Keďže na budúci vývoj v eurozóne vplyv nemáme, vláda by sa mala orientovať najmä na zlepšovanie podmienok pre podnikanie u nás - znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia, odstraňovanie administratívnych bariér a väčšiu vymožiteľnosť práva,“ dodáva Dinga. Práve na základe týchto krokov by sme mohli očakávať vylepšenie toho najdôležitejšieho indikátora, a to štatistiky nezamestnanosti.

Aktuality.sk, 31.7.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards