INESS navrhuje znížiť minimálnu mzdu (Rádio Lumen)

Keďže sme si vedomí negatívnych vplyvov, ktoré má zvyšovanie minimálnej mzdy, radi by sme úplne odstránili túto bariéru a jednoducho zrušili minimálnu mzdu s tým, že toto opatrenie by sme hneď doplnili zavedením odvodovej odpočítateľnej položky pre nízko príjmových zamestnancov, povedal dňa 1.8.2013 Ján Dinga z INESS. Ako ďalej dodal, v praxi by to znamenalo to, že zamestnanci s nižšími príjmami by platili menej odvodov a tým pádom by sa zvýšili ich čisté mzdy a toto opatrenie by tiež podporilo tvorbu pracovných miest, keďže zamestnávatelia by mohli zamestnávať aj za nižšie mzdové náklady.

INESS navrhuje znížiť minimálnu mzdu (Rádio Lumen)

Podľa INESS v súčasnosti minimálna mzda na Slovensku ovplyvňuje vyše 100-tisíc zamestnancov a viac ako 300-tisíce nezamestnaných. Okrem toho má negatívne účinky na firmy, ktoré musia kvôli zvyšovaniu miezd prepúšťať.
Podľa inštitútu minimálna mzda škodí nízkopríjmovým skupinám ľudí a má negatívne dopady na regióny s vyššou nezamestnanosťou.

Inštitút INESS vo svojej aktuálnej štúdii tvrdí, že minimálna mzda by sa mala zrušiť alebo znížiť na jedno euro, aby sa minimalizoval jej vplyv na trh práce. Okrem toho by sa mala zaviesť aj odvodová odpočítateľná položka, ktorá zvýši čistý nízko príjmových zamestnancov, zachová mieru ich sociálneho zabezpečenia a podporí aj tvorbu pracovných miest pre nízko kvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných ľudí. Ako informoval analytik Ján DINGA z tohto inštitútu, každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy má viac negatívnych ako pozitívnych dopadov na zamestnaných ľudí na Slovensku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards