Ineko: Vláda k rastu zatiaľ neprispela (Hospodárske noviny)

Hospodárske noviny priniesli dňa 27.2.2008 článok o faktoroch, ktoré prispeli k rastu slovenskej ekonomiky. Jedným z 18 hodnotiacich analytikov bol Radovan Ďurana z INESS.

Ineko: Vláda k rastu zatiaľ neprispela (Hospodárske noviny)

Hospodárska politika po roku 2006 zatiaľ k rastu ekonomiky neprispieva.
Tak znie výsledok ankety z dielne inštitútu Ineko, ktorý skúmal názory
rôznych ekonómov na zdroje súčasného hospodárskeho rastu Slovenska.
Podľa nich má pozitívny vplyv manažovanie vstupu krajiny do eurozóny,
negatívny zas novela Zákonníka práce, zmeny v daňovej reforme a v
zdravotníctve. "Zdroje vysokého rastu slovenskej ekonomiky tkvejú
jednoznačne v minulosti, v uskutočnených reformách, ktorých ovocie dnes
zbierame. Hoci je potrebné dodať, že na jednej strane ani pred rokom
2006 sa nepodarilo dotiahnuť a správne urobiť všetky reformy, a na
druhej strane nie všetky opatrenia po roku 2006 rastu škodili,"
zhodnotil situáciu analytik Nadácie F.A. Hayeka Martin Chren.
Vláda: sú to zlomyseľnosti
Výsledné
čísla ankety preto vychádzajú pre súčasnú koalíciu nelichotivo, keďže
tá mala k súčasnému rekordnému hospodárskemu rastu (v roku 2007 o 10,3
percenta) prispieť mínus štyrmi percentami. Ide o najhorší výsledok
spomedzi všetkých doterajších vládnucich garnitúr. "Takéto
zlomyseľnosti pravicových ekonómov a inštitúcií nás nevyrušujú. Ich
hodnotenia sú asi také hodnoverné ako konštatovanie pravicového
Inštitútu pre verejné otázky, že na Slovensku vládne tyrania väčšiny,"
reagovala hovorkyňa vlády Silvia Glendová.
Hodnoťme až po eure
Správny
čas na hodnotenie vlády podľa politológa ešte neprišiel. "Aj keď
respondenti boli ekonomickí experti, je potrebné brať do úvahy, že
každý z nich má svoj vyhranený názor. Podľa mňa bude objektívnym
kritériom hodnotenia euro. Ak ho prijmeme, pôjde o pozitívne prispenie
k rastu," myslí si politológ Peter Horváth. Analytici tiež priznávajú,
že prijatie európskej meny len pomôže. "Z krokov súčasnej vlády by
hospodárskemu rastu malo v budúcnosti pomôcť prijatie eura, ktoré zníži
náklady tak zahraničným investorom, ktorí o Slovensku uvažujú, ako aj
domácim firmám obchodujúcim s eurozónou," hovorí v prieskume analytik
Slovenskej sporiteľne Michal Mušák.
Ineko nekritizuje samo
Na
zhoršovanie sa podnikateľského prostredia nepoukazuje iba anketa Ineka.
Prakticky od volieb v roku 2006 kontinuálne klesá aj index
podnikateľského prostredia, ktorý na základe vlastného prieskumu
pripravuje podnikateľská aliancia Slovenska. Ten v poslednom štvrťroku
opäť mierne klesol. Od tretieho štvrťroku 2006 ide o šiesty prepad
indexu za sebou. Dovtedy neustále stúpal.
Najväčšiu prekážku
vidia podnikatelia už tradične v novele Zákonníka práce. "Podnikateľov
zároveň trápi zákon o podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý
zaviedol povinnú zdravotnú službu a zaväzuje podnikateľov na nové
administratívne povinnosti. Dôsledkom je rast neproduktívnych nákladov.
Oba zákony tak vytvárajú bariéry podnikaniu a slobodnejšiemu trhu
práce," informuje PAS.
Druhý najväčší pokles oproti
predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia legislatíve
upravujúcej odvody, ktorá zaznamenala pokles o 4,90 percenta. "Tento
pokles vyplýva z prijatia zákona o sociálnom poistení. Zvýšenie
vymeriavacích základov na platenie poistného zvyšuje náklady
podnikateľského sektora a znižuje čistú mzdu pracovníkov zarábajúcich
viac ako trojnásobok priemernej mzdy bez adekvátneho zvýšenia plnení zo
strany štátu," tvrdí aliancia. Naopak, najväčší nárast, o 2,19 percenta
v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, zaznamenala položka úroveň
dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry.

Zoznam respondentov prieskumu Ineko
Juraj Barta - Slovenská sporiteľňa
Juraj Draxler - Centre for European Policy Studies, Brusel
Radovan Ďurana - INESS
Marek Gábriš - ČSOB
Peter Gonda - Konzervatívny inštitút
Július Horváth - Central European University, Budapešť
Martin Chren - Nadácia F.A. Hayeka
Eugen Jurzyca - INEKO
Martin Lenko - VÚB
Michal Mušák - SLSP
Juraj Nemec - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Pavol Ondriska - ING DSS
Peter Pažitný - Health Policy Institute
Marek Senkovič - Slovnaft
Ján Tóth - ING Bank
Vladimír Tvaroška - Bývalý štátny tajomník MF SR
Ľuboš Vagač - Centrum pre hospodársky rozvoj
Vladimír Zlacký - Ernst & Young

Hospodárske noviny, 27.2.2008, Filip Obradovič, Ľubica Pajtinková

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards