Slovenské dôchodky po „reforme“

Penzijná reforma prebehla v minulom roku. Základy pripravila Radičovej vláda, reforma dostala pochvalu od Európskej komisie aj Odórovej rozpočtovej rady.

Slovenské dôchodky po „reforme“

Za jej dlhodobé dopady, ktoré iba zmiernia deficit prvého piliera do roku 2060. Áno, prvý pilier bude potrebovať ďalšie reštrikcie, alebo neustále dotácie zo štátneho rozpočtu. Podľa prognózy má totiž aj v roku 2060 generovať priebežný systém deficit viac ako 4% HDP - čo je dvakrát(!) toľko, ako v roku 2012. Prečo „reforma“ nestačila?

Možno sa vám to bude zdať podivné, ale slovenské dôchodky sú vysoké. Nie, nie sú vysoké v porovnaní so životnými nákladmi (dôchodok vyšší ako čistá mediánová mzda poberalo v 2011 7% dôchodcov). Sú ale vysoké v porovnaní s veličinou, z ktorej sa vypočítavajú a z ktorej sú financované – v porovnaní s priemernou mzdou. Ako obyčajne, porovnajme sa so susedným Českom.
 

Slovenský dôchodok je priemerne o 10% nižší. Toto je však nominálne porovnanie. Tak ako nemá význam sa porovnávať so švajčiarskymi dôchodkami, je dobré sa pozrieť na ekonomickú silu oboch krajín, ktorú lepšie ako HDP vyjadruje výška priemernej mzdy.

Sú to pracujúci (väčšinou zamestnanci), ktorí v priebežnom systéme vytvárajú zdroje pre výplatu dôchodkov. Výška deficitu priebežného systému sa odvíja na jednej strane od príjmov z odvodov na druhej strane od výšky nárokov. Slovenský dôchodkový systém zjavne poskytuje vyššiu náhradu, ako český (niežeby bol český systém za vodou, ročná dotácia presahuje 2 mld. eur). Keby sme na Slovensku mali „české“ dôchodky, tak priemerný slovenský dôchodok je o 30 eur nižší. Rozdiel v pomere dôchodkov k priemernej mzde ilustruje nasledujúci graf.

Z grafu vidieť, že slovenské dôchodky nastúpili razantnú cestu hore. Dôvodov je viacero. Rast priemernej mzdy v roku 2008, ktorý znamenal vysokú valorizáciu v krízovom roku – v roku, keď bola valorizácia presunutá na skôr, na január. Rast pomeru priemerného dôchodku ovplyvňuje aj prílev nových dôchodcov, ktorých bolo s príchodom krízy viac, a ktorí majú priemerne vyššie dôchodky ako je priemerný dôchodok. Lenže tieto faktory platia aj pre ČR, i napriek tomu tam k takému razantnému skoku nedošlo. Je to kvôli tomu, že tam bola valorizácia menej naviazaná na rast miezd, ktorý mal vo valorizačnom vzorci váhu len jednej tretiny (u nás 50%). Navyše, v rámci konsolidačných opatrení sa tri roky do valorizačného vzorca bude počítať len tretina inflácie, predtým bola zahrnutá celá. Na Slovensku je zmena valorizácie extrémne pomalá, až v roku 2018 dôjde k zrušeniu väzby priznaných dôchodkov a vývoja priemernej mzdy. Takisto slimačie  predlžovanie veku odchodu do dôchodku začne až od roku 2017.

Záver

Tento text nie je komplexnou analýzou a  má byť iba ilustráciou rozdielov a možných riešení, ktoré sú stále k dispozícii aj slovenskej vláde. Pre čitateľa a daňového poplatníka je však dôležité vedieť, že reforma penzijného systému bola prijatá tak, aby o nej volič nevedel do roku 2016. Vedia o nej len pracujúci, ktorým sa zvýšil vymeriavací základ na 5 násobok priemernej mzdy (to sú tí, ktorí za extra odvody nedostanú vyšší dôchodok) a sporitelia, ktorým významne klesol vklad na sporivý účet. Reforma bola prijatá akoby nezávisle na stave (štedrosti meranej v pomere k príjmom pracujúcich) dôchodkového systému, pozerala sa len do budúcnosti. Kým v iných krajinách boli dôchodky znižované, zmrazované, či valorizácia odkladaná do budúcnosti – okamžité fiškálne opatrenia, u nás sa valorizovalo kríza nekríza. Keby sme mali dnes dôchodkový systém s nárokmi českého systému, boli by výdavky na penzie zhruba o 350 mil. eur nižšie (vláda hľadá úspory vo výške 700 mil. eur).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards