Experti čakajú, že náš dlh prekoná kritickú hranicu (Hospodárske noviny)

Ako povedal dňa 24.9.2013 pre Hospodárske noviny Radovan Ďurana z INESS, vláda použije všetky dostupné nástroje ako vykazovaný dlh udržať pod touto hranicou. Takými nástrojmi sú napríklad superdividendy, či znižovanie hotovostných rezerv.

Experti čakajú, že náš dlh prekoná kritickú hranicu (Hospodárske noviny)

Dlh Slovenska bude čoskoro atakovať hranicu 55 a neskôr 57 percent HDP, varujú ekonomickí analytici.

Verejný dlh Slovenska prelomí na budúci rok ďalšiu hranicu tzv. dlhovej brzdy na úrovni 55 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v roku 2015 bude atakovať už úroveň 57 percent HDP. Vyplýva to z ankety medzi členmi Klubu ekonomických analytikov (KEA) a vybranými ekonómami, na ktorej sa zúčastnilo 14 respondentov.

Ak sa splnia tieto predpoklady, vláda bude musieť na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti najneskôr v priebehu roka 2015 viazať 3 % z výdavkov štátneho rozpočtu. Súčasne bude musieť vláda aj obce a vyššie územné celky najneskôr v roku 2016 zmraziť rast výdavkov. Ak by v roku 2015 došlo k prekročeniu hranice dlhu na úrovni 57 %, bude musieť kabinet aj samosprávy pripraviť na rok 2017 vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.

Respondenti v ankete odhadli v priemere 89-% pravdepodobnosť, že Slovensko prerazí v roku 2014 dlhovú úroveň 55 % HDP a v priemere 48-% pravdepodobnosť, že v roku 2015 prekoná aj úroveň 57 % HDP. Preto viacerí ekonómovia očakávajú, že v snahe vyhnúť sa sankciám podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti bude vláda prijímať neštandardné opatrenia, aby kritické hranice dlhu neprelomila.

"Vláda sa bojí vyrovnaného rozpočtu ako čert kríža, čo je prirodzené, a preto použije všetky dostupné nástroje ako vykazovaný dlh udržať pod touto hranicou. Takými nástrojmi sú napríklad superdividendy, či znižovanie hotovostných rezerv," myslí si analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovan Ďurana. Podobný názor má aj Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu v Národnej banke Slovenska (NBS). "Bez prijatia účtovných a administratívnych opatrení by som tipoval prekročenie 57-% hranice od roku 2014 s vyššou pravdepodobnosťou, ale som si skoro istý, že vláda niektoré takéto opatrenia prijme. Pod účtovnými a administratívnymi opatreniami myslím kroky znižujúce vykazovaný hrubý dlh, ale neznižujúce deficit ani čistý dlh," vysvetlil Šuster.

Analytici taktiež očakávajú, že deficit verejných financií v najbližších rokoch mierne prekročí plán vlády. V priemere odhadli, že deficit v tomto roku dosiahne 3,17 %, v budúcom roku 3,01 % a v roku 2015 to bude 2,74 % HDP. Medzi dôvodmi prekročenia plánu analytici uviedli neochotu vlády prijímať nepopulárne opatrenia, ale aj hrozbu automatického zníženia sadzby dane z pridanej hodnoty v prípade poklesu deficitu pod 3 % HDP. Viacerí upozornili aj na riziko, že vláda bude znižovať deficit jednorazovými opatreniami, ktoré nepovedú k ozdravovaniu verejných financií.

Ekonómovia sa zhodli aj v otázke, či majú byť PPP projekty zahrnuté do bilancie verejnej správy a vykazované vo verejnom dlhu. Všetkých 14 respondentov odpovedalo na otázku kladne. Viacerí uviedli, že PPP projekty sa na Slovensku robia za účelom obchádzania rozpočtových pravidiel, nie s cieľom čo najefektívnejšieho využitia zdrojov.

Spomedzi 14 respondentov v ankete si 12 myslia, že ústavný zákon by mal garantovať základné parametre druhého piliera ako napríklad výšku odvodov, a to najmenej na súčasnej úrovni. Zvyšní dvaja považujú za postačujúci obyčajný zákon. Viacerí upozornili na potrebu pripraviť kvalitné pravidlá na výplatu dôchodkov z druhého piliera.

TASR, Hospodárske noviny, 24.9.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards