Stratovú vládnu Vilu Kamzík v Tatrách čaká drahá rekonštrukcia (Sme)

Základným problémom správy verejného majetku je otázka, čo je primeraný verejný záujem a čo nie je, komentoval vládne budovy dňa 4.10.2013 Radovan Ďurana z INESS. Ako ďalej dodal, v konečnom dôsledku to bývajú predstavitelia vlády, ktorí svojvoľne rozhodnú, že pre chod úradu vlády je potrebných 9 alebo 50 rekreačných zariadení,

Stratovú vládnu Vilu Kamzík v Tatrách čaká drahá rekonštrukcia (Sme)

Úrad vlády sa chystá zrekonštruovať za približne 910-tisíc eur tri vládne účelové zariadenia. Medzi nimi je aj Vila Kamzík v Starom Smokovci, ktorá slúži potrebám slovenského premiéra.

VYSOKÉ TATRY. Vedúci Úradu vlády Igor Federič uzavrel zmluvy s dvomi stavebnými firmami, ktoré budú pracovať na Vile Kamzík, Vile Agra v Trenčianskych Teplicich a na účelovom zariadení Bystrica v Banskej Bystrici.

Žilinská firma Slovpanel opraví premiérovi sídlo vo Vysokých Tatrách za 348 423 eur.
Na opravy pôjdu státisíce eur

Na rekonštrukcie budov, ktoré spravuje Úrad vlády, vyhlásili verejné obstarávania ešte v lete. Prevádzka účelových zariadení, ktoré prešli v novembri 2011 pod správu vlády, je plná nejasností.

Úrad opakovane odmietol zverejniť hospodársky výsledok jednotlivých zariadení jednotlivo aj ako celku. O tom, že všetky zariadenia sú v červených číslach, informoval úrad za vlády Radičovej.

Podľa výročnej správy zostavenej za rok 2011 predstavovala súhrnná strata deviatich vládnych objektov sumu 1 247 536,35 eura.

Terajšie vedenie doteraz nezverejnilo na svojich internetových stránkach výročnú správu úradu  za rok 2012.

Podľa údajov z roku 2011 Vila Kamzík v Starom Smokovci disponuje 16 lôžkami v 8 izbách a obhospodaruje ju celkovo 8 zamestnancov. Na ich platy šlo vtedy viac ako 42-tisíc eur.

Úrad argumentuje zákonom o správe majetku

Na otázky týkajúce sa plánovanej rekonštrukcie vládnej vily v Starom Smokovci prišla z úradu vlády iba stručná odpoveď.

„Budova účelového zariadenia Kamzík je v havarijnom stave, preto si vyžiadala nevyhnutnú rekonštrukciu. Navyše ide o pamiatkový objekt. Dodané práce boli o 30% lacnejšie ako predpokladaná cena zákazky,“ uvádza sa v stanovisku tlačového odboru.

Ako úrad v písomnom vyhlásení zdôraznil, zákon o správe majetku štátu mu ukladá povinnosť starať sa objekty vo vlastníctve štátu.

„Z tohto dôvodu sa práce na Vile Kamzík zamerajú hlavne na rekonštrukciu spráchnivenej a zatekajúcej strechy, výmenu zatekajúcich a netesniacich okenných otvorov a rekonštrukciu časti prízemia, ktoré je z hľadiska opotrebovanosti v nevyhovujúcom stave,“ uvádza sa v závere odpovede.

Našu požiadavku o povolenie vstupu do objektu z dôvodu fotografickej dokumentácie súčasného stavu Vily Kamzík pred rekonštrukciou úrad odignoroval a nevyjadril sa k nej.

INESS potrebu zariadení spochybňuje

Analytik INESS Radovan Ďurana hovorí o plytvaní verejnými zdrojmi.

„Základným problémom správy verejného majetku je otázka, čo je primeraný verejný záujem a čo nie je. V konečnom dôsledku to bývajú predstavitelia vlády, ktorí svojvoľne rozhodnú, že pre chod úradu vlády je potrebných 9 alebo 50 rekreačných zariadení,“ uviedol Ďurana k plánovanej rekonštrukcii zariadení za takmer milión eur.

Podľa jeho názoru by minimálnou požiadavkou pre transparentnosť využitia zdrojov daňových poplatníkov mala byť povinnosť zverejniť merateľné ciele ich využitia.

„Bohužiaľ, slovenské vlády systematicky vynechávajú tento krok v plánovaní verejnej politiky. Je pravdepodobné, že krízový manažment, ktorým by sa verejná správa  pri pretrvávajúcom dvojmiliardovom schodku mala riadiť, by odporúčal výraznú redukciu rekreačných zariadení,“ doplnil analytik INESS.

Peter Nemec

Sme, 4.10.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards