Dvestomiliónový dlh nemocníc (Zdravotnícke noviny)

Zdravotnícke noviny citujú dňa 14.11.2013 komentár Jána Dingu z INESS: Vláda neráta s oddlžovaním zdravotníctva, ku ktorému museli pristúpiť minulé vlády

Dvestomiliónový dlh nemocníc (Zdravotnícke noviny)

Zadlženie v zdravotníctve

Podľa analytikov bude musieť oddlžiť zdravotnícke zariadenia aj druhá vláda Roberta Fica.

Nemocnice sa budúci rok nebudú zadlžovať. Neráta s tým vo svojom rozpočte vláda. Pritom pripúšťa, že tento rok štátne nemocnice vytvoria dlh 100 mil. eur. Všimla si to aj Európska komisia, ktorá bude prvýkrát hodnotiť slovenský rozpočet. Podľa komisie nám chýba aj plán, ako zadlžovanie zastaviť.

Dlh bude, ale nižší

„Vnímame, že nemocnice budú vytvárať nový dlh, ale budú ho vytvárať nižší ako v roku 2013," vysvetlil minister financií Peter Kažimír, podľa ktorého dlh v rozpočte zreálnia v priebehu budúceho roku. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská chce, aby mali do konca roku 2015 rezortné nemocnice vyrovnané hospodárenie. Brusel svoje hodnotenie zverejní v najbližších dňoch.

Strata 13 najväčších rezortných nemocníc podľa ministerstva zdravotníctva za minulý rok dosiahla -116 mil. eur, pričom za rok 2011 to bolo -156 mil. eur. „Ku koncu augusta sa podarilo znížiť stratu medziročne zo 68 na 32 mil. eur a hospodárenie 13 univerzitných a fakultných nemocníc sa zlepšuje," uviedla Martina Lidinská z ministerstva.

Ako dodala, už pri spúšťaní projektu ozdravenia a zlepšenia hospodárenia rezort avizoval, že je to projekt so strednodobým časovým horizontom. Prvý odpočet na základe výsledkov roku 2012 potvrdil dobré výsledky. „Keď hodnotíme výsledky za prvý polrok 2013, môžeme konštatovať, že projekt sa darí napĺňať," tvrdí M. Lidinská. Tempo rastu celkových nových záväzkov je v porovnaní s prvým polrokom 2012 pomalšie a k 30. augustu sú záväzky nemocníc 208 mil. eur.

Ako ministerstvo priznalo, karty v dlhoch zamiešala aj nová európska smernica, ktorá umožňuje nastaviť splatnosť záväzkov na maximálne 30, resp. 60 dní. Smernica podľa Lidinskej administratívne spôsobila dynamickejší rast objemu záväzkov po lehote ich presunom z kategórie záväzkov v lehote splatnosti. „Tempo rastu celkových záväzkov kleslo. Ide o postupné zlepšovanie hospodárenia nemocníc s cieľom dosiahnuť ich vyrovnané hospodárenie. To sa už v niektorých nemocniciach aj priebežne darí. Nehovoríme, že všetky sú už v pluse, ale tvrdíme, že sa nám podarilo znížiť tempo rastu dlhu," dodala.

Bude vraj potrebné oddlženie

Podľa HPI sa dlh nemocníc ku koncu roku vyšplhá na 330 mil. eur. Ako uviedol výkonný riaditeľ HPI Ing. Peter Pažitný, MSc., ministerstvo financií zverejnilo odhad hrubého dlhu verejnej správy ku koncu roka, ktorého súčasťou je aj dlh nemocníc.

„Ich dlh podľa technického odhadu ministerstva financií vzrastie v roku 2013 o 100 mil. eur a dosiahne 330 mil. eur. Tento odhad je v súlade s odhadom HPI z mája 2013," konštatoval P. Pažitný. Ministerstvo financií chápe pod dlhom nemocníc výšku ich záväzkov po lehote splatnosti. Ide o technický odhad, ktorý bude spresnený na začiatku roka 2014. Podľa P. Pažitného skúsenosť z predchádzajúcich rokov ukazuje, že ak dlh prekročí hranicu 300 mil. eur, je nevyhnutné oddlženie nemocníc. „Štátny rozpočet však na roky 2014 až 2016 so žiadnymi zdrojmi na oddlženie nepočíta," pripomenul analytik HPI.

Ani podľa Združenia zdravotných poisťovní SR sa rozpočet nevyrovnal v kapitole zdravotníctvo s vývojom dlhu a nepočíta s možným oddlžovaním nemocníc napriek tomu, že dlh v sektore by na budúci rok mohol dosiahnuť 300 mil. eur. „V minulosti sa zadlženie nemocníc riešilo práve pri tejto hranici oddlžením," upozornila prezidentka ZZP MUDr. Katarína Kafková.

Analytik INESS Mgr. Ján Dinga konštatoval, že väčšina dlhu vznikla za súčasnej vlády. „Vláda neráta s oddlžovaním zdravotníctva, ku ktorému museli pristúpiť minulé vlády," uviedol J. Dinga. Keďže sa podľa neho dlh v zdravotníctve šplhá k 300 mil. eur, bude zrejme musieť oddlžovať s cieľom zabrániť úplnému kolapsu aj druhá vláda Roberta Fica.

Zdravotnícke noviny, 14.11.2013.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards