Chcete svoje úspory z druhého piliera? Podporte našu hromadnú pripomienku

V II. pilieri si momentálne sporí viac ako milión sporiteľov. Ukladajú si tam úspory, ktoré sú ich vlastníctvom.

Chcete svoje úspory z druhého piliera? Podporte našu hromadnú pripomienku

Mnohí zo sporiteľov vstúpili do II. piliera okrem iného aj preto, že umožňuje tzv. programový výber. Po zakúpení minimálneho doživotného dôchodku by si sporiteľ mohol zvyšok úspor vybrať vo viacerých splátkach, alebo jednorazovo. Úspory sporiteľov tak boli relatívne dostupné a sporitelia sa tak mohli slobodne rozhodnúť, aký druh zabezpečenia je pre nich v dôchodkovom veku najlepší. Pre niekoho to mohlo byť predčasné splatenie hypotéky (zbavenie sa finančného bremena), pre iného zase vytúžené cestovanie, odkladaná operácia z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, či zvýšenie životného štandardu.

Ministerstvo práce chce sporiteľov o túto slobodu v nakladaní s úsporami pripraviť.

Nový návrh by mal umožniť len zhruba 2-5 % sporiteľom získať svoje úspory aj inak, ako zakúpením doživotného dôchodku. Len tí, ktorých čisté dôchodkové príjmy budú viac ako 800 eur (viac ako hrubá priemerná mzda) si budú môcť vybrať úspory, ale pozor: môžu si ich vyberať minimálne počas desiatich rokov, alebo, ak ich úspory nevystačia na 10 ročný výber, maximálne v mesačnej výške 200 eur.

„Sú to vaše úspory, ale zároveň nie sú“ , odkazuje Ministerstvo sporiteľom

Takýto návrh je jednoznačne v rozpore so záujmami sporiteľov a je to v rozpore s predpokladmi, za ktorých sporitelia do tejto schémy vstupovali. Ako je to možné?.

Ministerstvo predložilo zákon na základe návrhov pracovnej skupiny, v ktorej sedeli všetci, len nie sporitelia. Výsledný návrh je preto výhodný len pre dve inštitúcie:

Ministerstvo práce, ktoré uplatňuje paternalistický prístup ku každému slobodnému jednotlivcovi a chce rozhodovať o tom, čo, kedy a koľko by mal zo svojho majetku minúť.

Životné poisťovne – čím dlhšie a viac zdrojov budú mať pod kontrolou, tým bude pre nich druhý pilier výhodnejší, keďže im z každého vyplateného dôchodku ide poplatok.

Myslíme si, že súkromné vlastníctvo znamená slobodu v nakladaní s úsporami ale aj zodpovednosť za primerané zabezpečenie.

Preto INESS spoločne s Konzervatívnym Inštitútom a Ondrejom Dostálom (OKS) sú iniciátormi hromadnej pripomienky, v ktorej požadujeme odstránenie nezmyselne nastavených kritérií, a zachovanie pôvodných podmienok pre výber disponibilných úspor.

Keďže v tak dôležitej veci Ministerstvo obišlo verejnú diskusiu, požadujeme prerušenie legislatívneho procesu a iniciovanie verejnej diskusie so zapojením sporiteľov.

Hromadnú pripomienku môžete podporiť na adrese:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=749214

Pošlite prosím túto informáciu aj svojim známym, pripomienku je možné podporiť len do 5.12.2013.

Čím viac sporiteľov sa do pripomienkovania zapojí, tým silnejšia bude naša pozícia pri vyjednávaní s ministerstvom.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards