Koho sa dotkne prijatie eura? (Új Szó)

Juraj Karpiš z INESS sa pre denník Új Szó
vyjadril k možným negatívam súvisiacim so vstupom Slovenska do eurozóny v roku
2009.

Koho sa dotkne prijatie eura? (Új Szó)

Považujete za potrebné
kompenzačné opatrenia, ktoré majú byť zavedené kvôli zavedeniu eura?

Juraj Karpiš: Zatiaľ nepoznám podrobnosti, ale vo
všeobecnosti sa dá povedať, že účinnosť takýchto opatrení je pomerne nízka.
Samozrejme veľa závisí od toho, na základe akých podmienok sa určí, komu
kompenzácia prináleží a komu nie. Považujem za dôležité podotknúť, že podľa
vlády zavedenie eura spôsobí zdražovanie. Preto by sa malo namiesto zavedenia
eura hovoriť o posunutí termínu pre jeho zavedenie. A keď sa podľa vlády netreba
obávať nárastu inflácie, tak vyrovnávanie nebude potrebné.

Pre ktoré vrstvy obyvateľstva
môže byť euro nevýhodne, prípadne koho viac zasiahne vyššia inflácia?

Juraj Karpiš: Vo všeobecnosti sa dá povedať, že inflácia prináša
negatíva pre celé hospodárstvo. Ale pravdou je aj to, že pred poklesom hodnoty
peňazí sa vedia lepšie chrániť bohatší ľudia, keďže napríklad nehnuteľnosti sú majetkom
odolnejším voči inflácii. Chudobnejších vrstiev s nižšími príjmami sa strata
hodnoty peňazí dotkne citeľnejšie.

Aké následky by malo,
keby vláda na tento účel použila povedzme 22 miliárd korún? Prijali podobné
opatrenia aj v iných krajinách?

Juraj Karpiš: Dopredu nevieme ani to, či je táto suma vôbec
k dispozícii a ani to, akým spôsobom ju chce vláda použiť. Nepočul som o tom,
že by v iných krajinách použili na takýto účel nejaké prostriedky.

Új Szó, 13.3.2008

Preklad z maďarského jazyka: Ingrid N., ďakujeme

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards