INESS na stavbe JE Mochovce

Martin Vlachynský a Richard Ďurana z INESS prijali pozvanie na prehliadku dostavby blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne v Mochovciach, spojenú s diskusiou o jej socioekonomických dopadoch.

INESS na stavbe JE Mochovce

Podujatie organizoval ENEL dňa 16.12. 2013. INESS pravidelne prispieva do diskusie o ekonomickej situácii v energetickom sektore, najnovšie štúdiou Atómová hrozba (dostupná tu), ktorá rozprúdila diskusiu o potrebe nového jadrového zdroja.

Medzi ďalších pozvaných patrili novinári, zástupcovia samosprávy, Európskej komisie, komerčných inštitúcií z energetického sektora ako aj akademického sektora.


 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards