Záchranou pred novou menou budú informácie (Hospodárske noviny)

Pokiaľ je vláda presvedčená o fakte, že nám euro
prinesie vysokú infláciu, tak by ho Slovensko nemalo zavádzať, povedal pre
Hospodárske noviny dňa 26.3.2008 Radovan Ďurana z INESS. Jediné systémové
opatrenie, ktoré by malo pomôcť občanom vyrovnať sa s novou menou, je podľa
neho plošné zníženie DPH. Tento krok by mal pozitívny dosah na peňaženky
občanov a zároveň by rovnako ovplyvnil všetkých.

Záchranou pred novou menou budú informácie (Hospodárske noviny)

Vláda stále nevie, akým spôsobom chce zmierňovať negatívne
dosahy zavádzania európskej meny, ani koľko ju to bude stáť. Napriek tomu, že
túto ambíciu odobril aj premiér Robert Fico, konkrétne projekty nepoznajú
ministerstvá práce ani financií. Vláda pritom ešte v januári podpísala s
odbormi, zamestnávateľmi a samosprávami pakt stability, ktorý má v čase
zavádzania eura zamedziť neopodstatnenému zdražovaniu. „S kompenzáciou pre
slabšie sociálne skupiny určite rátame. Samotné návrhy však ešte len budeme
vytvárať. O tom, koľko finančných prostriedkov budeme mať k dispozícii, určí
ministerstvo financií,“ povedal hovorca rezortu Michal Stuška.

Hovorca rezortu Jána Počiatka Miroslav Šmál spresnil, že rozhodovanie o podpore
znevýhodnených skupín pripadne na jesenné schvaľovanie štátneho rozpočtu.
Rozhodujúcim faktorom bude podľa neho percento ekonomického rastu.

Zmierňovať budeme prví

Presné predstavy vlády o kompenzáciách nepozná ani jej
splnomocnenec pre zavedenie eura Igor Barát. Je však presvedčený, že spájať
kompenzácie s príchodom eura nie je správne.
„Prechod na euro nemôže mať na sociálnu či ekonomickú situáciu ľudí vplyv,
ktorý by bolo potrebné akokoľvek kompenzovať. Na druhej strane, ak má vláda
záujem a zdroje na to, aby zlepšovala sociálne postavenie určitých
nízkopríjmových skupín obyvateľov, je to krok úplne legitímny, normálny a bežný
aj v iných krajinách,“ hovorí Barát.

Dôvod na takúto sociálnu pomoc však, ako dodal, nevznikne v súvislosti so
zavedením eura. Vláda totiž sociálne slabším zvyšuje dávky pravidelne.
Napríklad od februára tohto roka zvýšila prídavky na narodené dieťa. Minulý rok
v auguste si zase prilepšili ľudia v hmotnej núdzi.

„Sociálne kompenzácie v rôznych formách poskytujú vlády svojim obyvateľom v
mnohých štátoch úplne bežne. Nikde však, pokiaľ viem, neboli žiadne dávky
vyplácané v priamej súvislosti s eurom. Nikde totiž nebol na takéto kompenzácie
dôvod a nemyslím si, že by práve Slovensko malo byť výnimkou,“ dodáva.

Analyzuje aj Svetová banka

Svetová banka v súvislosti s analýzou dosahov a identifikovaním
vplyvov eura pracuje na dokumente, ktorý bude podrobne analyzovať vplyv
prijatia eura na slovenských občanov. Dokument by mal byť hotový v priebehu
mája. „Kompenzácie sú ako nápad vo všeobecnosti v poriadku,“ hovorí ekonóm
Svetovej banky Anton Marcinčin. Ako ďalej tvrdí, je však nutné zvážiť fakt, či
sa im nedá predísť lacnejšími a systémovejšími opatreniami. Podľa neho, ak
treba pomôcť určitým znevýhodneným skupinám, je dôležité určiť správny spôsob a
výšku kompenzácií.

Namiesto kompenzácií nižšia DPH

Mimovládne
organizácie majú väčšinou odmietavý postoj k prijatiu eura v roku 2009, kvôli
jeho negatívnemu ekonomickému a sociálnemu vplyvu. Analytik inštitútu INESS
Radovan Ďurana tvrdí, že pokiaľ je vláda presvedčená o fakte, že nám euro
prinesie vysokú infláciu, tak by ho Slovensko nemalo zavádzať. Ďalej tvrdí, že
jediným systémovým opatrením, ktorý by mal pomôcť občanom vyrovnať sa s novou
menou, je plošné zníženie DPH. Tento krok by mal pozitívny dosah na peňaženky
občanov a zároveň by rovnako ovplyvnil všetkých. Eliminujú sa tak možnosti
zvýhodnenia určitej skupiny a daňových, prípadne obdobných druhov únikov.

Informačná kampaň

Skupiny ľudí, ktoré chce vláda Roberta Fica chrániť pred
hrozbami zavedenia eura, si už pritom pripravujú projekty, ktoré majú tejto
myšlienke vyjsť v ústrety. Zatiaľ však nejde o priamu ekonomickú podporu, ktorú
minulý týždeň predseda ĽS–HZDS Vladimír Mečiar vyčíslil na 22 miliárd, ale
najmä o opatrenia, ktoré majú zvýšiť informovanosť.

Podľa Michala Ruttkaya, generálneho riaditeľa reklamnej agentúry Creo/Young
& Rubicam, ktorá kampaň organizuje, je nedostatkom vedomostí ohrozená najmä
rómska menšina. Agentúra preto v spolupráci s rómskymi združeniami pripravuje
osobné stretnutia, na ktorých budú informácie o eure Rómom poskytovať občianski
aktivisti.

Špeciálne cielenú kampaň pripravujú aj zástupcovia zdravotne postihnutých. Ako
nás informoval predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím
Branislav Mamojka, rada v spolupráci s rezortom práce a NBS pripravuje viaceré
technologické riešenia. Výsledkom majú byť napríklad elektronické nosiče,
informačné brožúry či plagáty, prispôsobené práve nevidiacim a nepočujúcim.
Mentálne postihnutí zase podľa Mamojku dostanú výklad vplyvov eura pre nich v
zrozumiteľnej podobe.

Edita Muchová, Ján Kováč

Hospodárske
noviny, 26.3.2008

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards