V darovacej ekonomike sa stanú všetci bohatšími, aj keď HDP zostane rovnaké

V tomto období pozorujeme, že ekonomický rast nie je taký rýchly, aký bol v dekádach bezprostredne nasledujúcich po druhej svetovej vojne.

V darovacej ekonomike sa stanú všetci bohatšími, aj keď HDP zostane rovnaké

Hľadanie odpovede na otázku prečo je to tak je ako skladať puzzle: Bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny nebola Európa v blízkosti svojich technologických hraníc a preto bol aj rast na ich dobehnutie rýchlejší. Ako nám Čína dnes ukazuje, dobiehanie  môže byť rýchlejšie, ako keď sa snažíte prísť na to, ako vymýšľať nové veci, nie iba kopírovať tie staré. Existuje nekonečné množstvo ďalších špekulácií, z ktorých jedna je tá, že v poslednej dobe je za rast z časti zodpovedná neplatiaca časť ekonomiky. Príkladom je  open source a organizovaná spolupráca v oblasti softvéru.

Tu je zaujímavý dokument, ktorý sa pokúša vyčísliť hodnotu jedného z takýchto projektov, neziskovej organizácie poskytujúcej softvér Apache.

Štandardné princípy merania HDP porovnávajú ceny voľných tovarov k ich najbližším substitútom, ktoré v prípade Apache pochádzajú od firmy Microsoft. Použitím tohto prístupu bolo odhadnuté, že používanie produktov Apache v USA potenciálne predstavuje od 2 do 12 miliárd dolárov. Pokročilé funkcie Apache poskytujú dôvody domnievať sa, že odhad bude bližšie k vyššiemu číslu, ale súčasné metódy neumožňujú určiť jedno číslo. Je to veľa? Je to niečo medzi 1,3 až 8,7 percenta kusov spotrebiteľsky baleného softvéru v súkromných fixných investíciách v USA. To vyzerá celkom dosť, špeciálne pre jeden kus softvéru.

V porovnaní s ekonomikou v hodnote15 biliónmi dolárov ročne to nie je veľa, ale to nie je naozaj to, s čím sa môžeme porovnávať. Existuje mnoho podobných projektov, z ktorých profitujeme bez toho, aby sme za ne museli platiť.

Tieto čísla sú dosť podhodnotené. Ohodnotenie Apache by malo byť také, za koľko by stálo dostať rovnaké služby od alternatívneho výrobcu (od Microsoftu). Ale samozrejme táto alternatíva je vyrobená lacnejšie kvôli tomu, že čelí konkurencii produktu, ktorý je zadarmo. A to nie je všetko: stále podceňujeme prínos takéhoto výrobku.

Pretože skutočným doplnením bohatstva národov je v skutočnosti hodnota úžitku, ktorú získavame so všetkého: ako s definíciou Smithovej teórie hodnoty odvodenej od práce. Ekonomické štatistiky nás zavádzajú: existuje oveľa viac bohatstva v týchto dňoch, ako sa skutočne uvádza v peňažných transakciách prúdiacich v ekonomike. Apache, MySQL, vyhľadávač Google, sú súčasťou toho. Ale myslíte si, že efektom pádu cien telekomunikačných služieb v posledných desaťročiach je to, že sa ekonomika zmenšuje a že sme chudobnejší v dôsledku toho, že si kvôli transatlantickému hovoru nemusíme vziať druhú hypotéku?

Aspoň časť z toho, čo pozorujeme a čo sa deje okolo nás je funkciou toho, že nemeriame to, čo sa deje veľmi dobre.

 

Článok bol publikovaný na AdamSmith Institute 14.1.2014.

Pre INESS preložil Luboš Slávik.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards