Podporte INESS 2% z dane

Ak ste sa rozhodli podporiť naše aktivity poukázaním 2% z dane z príjmu, tu je podrobný návod a dokumenty.

Podporte INESS 2% z dane

Naše aktivity ako napríklad Cena štátu, Vesmír verejných financií, Účet za služby štátu, Plytvanie štátu, Seminár rakúskej ekonómie, Podnikateľský kemp, Liberty Camp, rôzne kampane (ako napríklad Bohatšie Slovensko či Skutočne chýbajúce peniaze) a mnohé ďalšie (kompletný zoznam našich činností nájdete v tejto brožúrke, alebo v našich výročných správach) sú závislé na podpore vás - darcov.

Právnické osoby

Ak ešte nemáte tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby [PO], stiahnite si ho tu.

Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech INESS, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba INESS), tak môžete poukázať iba 1,5% z dane – v daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane –v časti IV. vyplňujete kolónku 3.

Ak ste v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2014) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba INESS), tak môžete poukázať 2% z dane – v daňovom priznaní označíte, že poukazujete 2% z dane (tak ako po minulé roky)- v časti IV. vyplníte kolónky 1 a 2.
 

V rámci daňového priznania vyplňte kolónku uvedenú na strane 8 (IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby).
 

Údaje o INESS, ktoré je tam potrebné uviesť:

IČO: 307 98 442 (vypisuje sa zľava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ulica: Na Vŕšku

Číslo: 8

PSČ: 811 01

Obec: Bratislava
 

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Stiahnite si tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby:

•    ak ste daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti [FO typ: A] tu ,
•    ak ste iný daňovník [FO typ: B] tu ,

Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech INESS poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.

V rámci daňového priznania vyplňte:

•    ak ste daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti [FO typ: A] kolónku s názvom „VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, strana 5,

•    ak patríte medzi ostatných daňovníkov [FO typ: B] kolónku s názvom „XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, strana 10.

Údaje o INESS, ktoré je tam potrebné uviesť:

IČO: 307 98 442 (vypisuje sa zľava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ulica: Na Vŕšku

Číslo: 8

PSČ: 811 01

Obec: Bratislava

Podajte daňové priznanie, v lehote na podanie daňového priznania (31.marec 2014), na príslušnom daňovom úrade. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Zamestnanci, ktorí si sami nepodávajú daňové priznanie

Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň  Po jeho vykonaní:

1.  Od zamestnávateľa si nechajte vystaviť tlačivo s názvom „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, alebo si tlačivo stiahnite tu a nechajte si ho zamestnávateľom potvrdiť.

2.  V tomto potvrdení si viete z riadku „03 - Daň znížená o daňový bonus“ vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech INESS poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Ak máte k dispozícii nevyplnené tlačivo, ktoré nájdete tu, uveďte nasledujúce údaje o INESS:

ROK: 2013

Obchodné meno alebo názov: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Sídlo: Na Vŕšku 8, 811 02 Bratislava

Právna forma : Občianske združenie

IČO: 307 98 442 (vypisuje sa zľava)

4. Obe tlačivá, teda „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, doručte najneskôr do 30.04.2014 na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards