Enormne sa zadlžujeme. Dopadne to katastrofou? (Aktuality.sk)

Tempo zadlžovania je u nás, naopak, rýchlejšie ako v iných európskych krajinách, treba si však uvedomiť, že slovenský úverový trh na rozdiel od západnej Európy ešte nie je nasýtený. Slovenské domácnosti totiž získali otvorenejší prístup k bankovým úverom relatívne neskoro, až po ozdravení bánk na prelome tisícročí, povedal pre portál Aktuality.sk dňa 17.2.2014 Ján Dinga z INESS.

Enormne sa zadlžujeme. Dopadne to katastrofou? (Aktuality.sk)

Pôžičky od bánk išli v minulom roku na „dračku“. Slováci si totiž vlani požičali od týchto finančných inštitúcií vyše 6,5 miliardy eur. Medziročne tak prišlo k nárastu objemu novoposkytnutých úverov až o 23,4 percenta. Vo forme nových spotrebných úverov sa ľudia zadlžili vo výške 1,56 miliardy eur. Na bývanie poskytli banky svojim klientom až 4,74 miliardy eur.

A práve enormné zadlženie obyvateľstva a štátov je jednou z príčin nedávneho hospodárskeho prepadu a následného pomalého oživovania vo vyspelých ekonomikách. Redakcia Aktuality.sk preto oslovila ekonómov s tým, či rýchle zadlžovanie Slovákov nemôže mať negatívne dopady na našu ekonomiku. Rovnako tak sme sa aj opýtali, ako sa riadiť pri rozhodovaní o úvere.

Maroš Ovčarik, riaditeľ FinancnaHitparada.sk

Samozrejme, zvyšovanie zadlženosti vytvára väčší tlak na rodinné rozpočty domácností. Takže k zvýšenému riziku dochádza bezpochyby. Miera zadlženosti slovenských domácnosti v pomere k HDP je však v porovnaní s priemerom krajín menovej únie polovičná.

Banky preto vidia priestor na zvyšovanie zadĺženosti a tomu prispôsobili úverovú politiku - na jednej strane klesajúce úrokové sadzby, na druhej strane uvoľňovanie kritérií pri schvaľovaní úverov. Tento prístup im vychádza, pretože miera nesplácaných úverov medziročne mierne klesla. Ak ide hlavne o financovanie nehnuteľnosti a ich cena nie je nadhodnotená, tak zadlžovanie domácnosti v rozumnej miere považujem aj ja osobne za prijateľné.

Pri výbere úveru by mali ľudia vždy banky medzi sebou porovnávať. Aj malé rozdiely v úrokovej sadzbe dokážu spôsobiť veľké rozdiely v celkovom preplatení, pri hypotékach dokonca aj v tisícoch eur. Takže v prvom rade si vždy treba vyžiadať ponuky čo najväčšieho počtu bánk a následne si vybrať tú najvýhodnejšiu.

Eva Sadovská, analytička Poštová banka

Napriek tomu, že stav úverov obyvateľstva rastie rýchlejšie ako stav vkladov, Slováci majú stále v bankách viac peňazí uložených než z nich požičaných. Na 100 eur obyvateľom v banke vložených pripadá 79 eur z banky klientom požičaných. Navyše, kým nejaký vkladový produkt má dnes v banke už takmer každý Slovák, úver z banky sa týka podstatne menšieho podielu ľudí. No a do tretice, ak aj prerátame stav retailových úverov na jedného obyvateľa, tak nám vyjde suma presahujúca 3 600 eur. Vo všetkých týchto troch ukazovateľoch patríme aj naďalej medzi najmenej zadlžené krajiny EÚ.

V posledných rokoch ale nový úver z banky klienti využívajú aj na to, aby si ním výhodnejšie refinancovali nejaký iný, už existujúci dlh alebo, aby si spojili viac úverov do jedného, a teda konsolidovali. Ako pozitívny vnímame aj vývoj podielu zlyhaných úverov obyvateľstva. Ten má v posledných rokoch tendenciu z roka na rok klesať.

Ľudia by mali pri rozhodovaní o pôžičkách brať do úvahy týchto päť základných vecí:

Nesiahajte po prvej ponuke a jednotlivé úverové ponuky si starostlivo zvážte. Zvýšenú pozornosť venujte najmä RPMN, teda ročnej percentuálnej miere nákladov.   

Pred podpisom si zmluvu starostlivo prečítajte. Zmluvy slúžia práve na to, aby nás v horších časoch chránili. Nevynechávajte časti označené hviezdičkou a ani poznámky pod čiarou.

V prípade akéhokoľvek problému komunikujte s bankou. Včasnou komunikáciou s bankou si môže klient výrazne uľahčiť riešenie akéhokoľvek problému a predísť tak nepríjemnostiam.   

Viacero úverov si konsolidujte do jedného. Týmto spôsobom si môžete poupratovať vo svojich záväzkoch a zároveň ušetriť na nákladoch súvisiacich s ich splácaním. Spojením viacerých úverov do jedného ušetríte nielen na poplatkoch, ale môžete si znížiť aj výšku mesačnej splátky.   

Popri splácaní úveru si vytvárajte rezervu. Alebo prikryte sa iba takou perinou, na akú máte. Pred požiadaním o úver zvážte, či ste schopní mesačnú splátku zo svojich príjmov splácať. Nie je na škodu vytvárať si priebežne rezervu vo výške aspoň troch mesačných splátok.

Ján Dinga, analytik INESS

Problém môže predstavovať až snaha centrálnej banky vstupovať do ekonomického vývoja monetárnou stimuláciou a znižovaním úrokových sadzieb. Tým ovplyvňuje množstvo poskytnutých úverov a môže ľudí pomýliť ohľadom budúcich úrokových nákladov, čo môže byť problém najmä pri dlhodobých úverových vzťahoch (napr. hypotéky). Podiel dlhu slovenských domácností na ich disponibilnom príjme patrí ešte vždy k najnižším v EÚ.
Tempo zadlžovania je u nás, naopak, rýchlejšie ako v iných európskych krajinách, treba si však uvedomiť, že slovenský úverový trh na rozdiel od západnej Európy ešte nie je nasýtený. Slovenské domácnosti totiž získali otvorenejší prístup k bankovým úverom relatívne neskoro, až po ozdravení bánk na prelome tisícročí.

Dlh sám o sebe nemusí predstavovať problém. Úver je len prísľub odovzdať časť svojich zdrojov (výplatu) v budúcnosti. Tu si musí každý človek sám individuálne zvážiť svoje možnosti a riziká, či bude schopný úver v budúcnosti splácať. Podobne riziká svojich potenciálnych klientov vyhodnocujú aj banky.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 17.2.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards