Optimizmus pri výbere daní treba mierniť. Odkazujú analytici (Aktuality.sk)

Pri ďalšej konsolidácii by sa vláda mala orientovať práve na upratovanie výdavkovej strany rozpočtu, keďže verejná správa je charakteristická aj vysokou mierou neefektivity a plytvania, konštatoval pre portál Aktuality.sk dňa 18.2.2014 Ján Dinga z INESS. Ako ďalej dodal, spoliehať sa na vyšší výber daní a krehký ekonomický rast nemá vzhľadom na krízové turbulentné roky opodstatnenie, verejné financie si dodnes pamätajú nečakaný a radikálny prepad príjmov z roku 2009.

Optimizmus pri výbere daní treba mierniť. Odkazujú analytici (Aktuality.sk)

Štát by mal v tomto roku vybrať viac na daniach a odvodoch, ako si pôvodne naplánoval. Do kasy tak pritečie o 189 miliónov eur viac oproti vlaňajším predpovediam. Také sú predpovede ministerstva financií.

Šéf rezortu Peter Kažimír vyzdvihol predovšetkým zlepšujúci sa výber dane z pridanej hodnoty (DPH). Práve jej efektívna sadzba vrástla z 12,5 percenta v druhom kvartáli minulého roka na 13,7 percenta v závere vlaňajška. Minister očakáva, že situácia v tejto oblasti sa bude naďalej zlepšovať. Redakcia Aktuality.sk sa preto rozhodla osloviť analytikov s tým, či sú predpovede rezortu financií reálne a či nejde len o jednorazové zlepšenie.

Juraj Valachy, analytik Tatra banky

Prezentovanú prognózu hodnotíme ako realistickú. Zlepšenie výberu DPH bolo zaznamenané v ostatných 4-5 mesiacoch, a preto ešte nemožno plne premietnuť zmenu trendu vo výbere DPH do prognózy, čo ani Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií nerobí. Odhadované zlepšenie výberu DPH na rok 2014 je reálne, no nesie so sebou podstatne väčšiu neistotu ako zmeny v iných daniach. Preto navýšené daňové príjmy treba brať stále s rezervou a až v polovici roka 2014 sa ukáže, či s nimi možno naisto počítať.

Veľa opatrení na dosiahnutie plánovaného deficitu v roku 2014 sú jednorazového charakteru, a preto ich bude potrebné v roku 2015 nahradiť inými opatreniami - ideálne trvalého charakteru. Z tohto pohľadu vláda balvan konsolidácie len tlačí pred sebou.

Ján Dinga, analytik INESS

Výber daní ovplyvňuje veľa premenných, vrátane externých faktorov, na ktoré vláda nemá vplyv. Netrúfam si preto hodnotiť vládny odhad a trend.

To, na čo má vláda priamy vplyv, sú však jej výdavky. Preto by sa pri ďalšej konsolidácii mala orientovať práve na upratovanie výdavkovej strany rozpočtu, keďže verejná správa je charakteristická aj vysokou mierou neefektivity a plytvania. Spoliehať sa na vyšší výber daní a krehký ekonomický rast nemá vzhľadom na krízové turbulentné roky opodstatnenie, verejné financie si dodnes pamätajú nečakaný a radikálny prepad príjmov z roku 2009. Vláda by preto pri plánovaní výdavkov aj deficitu mala rátať s pomalším rastom príjmov.

Mária Valachyová, analytička Slovenskej sporiteľne

Prognózu pokladáme za realistickú. Posledný rok sa zlepšil a zefektívnil najmä výber DPH, čo je zohľadnené aj v novej prognóze.

Ak v tomto roku klesne deficit verejných financií pod 3 % HDP, malo by dôjsť v roku 2015 k poklesu DPH na 19 %. V tom prípade by mohol výber DPH v budúcom roku mierne klesnúť.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 18.2.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards