EÚ chce redukovať uhlíkové emisie, Slovensko má výhrady (Aktuality.sk)

Prehnane ambiciózne a neopodstatnené záväzky redukcie emisií skleníkových plynov by mali negatívny vplyv na tvorbu nových pracovných miest, bohatstva a iných cieľov stratégie Európa 2020, cituje INESS dňa 18.3.2014 portál Aktuality.sk.

EÚ chce redukovať uhlíkové emisie, Slovensko má výhrady (Aktuality.sk)

Európska únia chce zredukovať emisie skleníkových plynov o 40% do roku 2030. Slovensko bude musieť v Bruseli pri tvorbe tejto politiky bojovať hlavne za svoj hutnícky a chemický priemysel.

Žiga chce zabojovať za náš priemysel

Začiatkom marca tento boj za náš priemysel avizoval minister životného prostredia SR Peter Žiga počas zasadnutia Rady EÚ pre životné prostredie.

Žiga vtedy upozornil, že Rada ministrov čulo rokovala o balíku návrhov Európskej komisie (EK) týkajúcich sa politiky na znižovanie emisií skleníkových plynov a energetického sektora.

Každá členská krajina vníma tento balík z hľadiska svojich národných záujmov a aj Slovensko prednieslo svoje námietky. Kvôli týmto záväzkom dnes občania ako aj podnikateľské subjekty v EÚ pociťujú zvyšujúcu sa finančnú záťaž a strácajú konkurencieschopnosť voči iným rozvinutým ako aj rozvíjajúcim sa štátom.
Čoraz menšia rola vo svetovom meradle

"Prehnane ambiciózne a neopodstatnené záväzky redukcie emisií skleníkových plynov by mali negatívny vplyv na tvorbu nových pracovných miest, bohatstva a iných cieľov stratégie Európa 2020. Emisie produkované rozvojovým svetom sú na vzostupe. To znamená, že akékoľvek emisie uvoľnené v rámci EÚ zohrávajú čoraz menšiu rolu v svetovom meradle. Redukcie emisií skleníkových plynov EÚ domácností a podnikov by boli prosto nahradené emisiami z iných krajín," uvádza Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií (INESS).

"Formuloval som stanovisko Slovenskej republiky, kde vnímame návrh komisie na zníženie uhlíkových emisií o 40 % do roku 2030 za veľmi ambiciózny cieľ. Nebudeme s tým asi súhlasiť, nakoľko to obmedzí naše priemyselné podniky z hľadiska nákladovosti a rentability," upozornil Žiga.

Žiga dodal, že v konkrétnych prípadoch by takáto politika mohla viesť k znižovaniu zamestnanosti, čo je pre SR nepredstaviteľné.
Redukcie skleníkových plynov sú podceňované

Reštrikčné kroky EÚ by mali negatívne konzekvencie pre ekonomiku EÚ ako takú.

"Negatívne dôsledky redukcie skleníkových plynov o 40% sú preto podceňované a prekryté vidinou prvoplánového stimulu vytvoreného znížením dane z práce. Po druhé, pokiaľ je jediným cieľom EÚ tvorba pracovných miest, jednoduché zníženie daňového zaťaženia by prinieslo želané benefity bez extra nákladov. Na tvorbu pracovných miest EÚ nepotrebuje nové záväzky redukcie skleníkových plynov," zdôrazňuje inštitút.

Aktuality.sk, 18.3.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards