Daňové inovácie

Aspoň päť daňových rajov vie spamäti vymenovať už aj vaša starká.  Počuli ste už o slobodných prístavoch (freeports)? Sú to v podstate sklady a ich vysoký výskyt vo Švajčiarsku vám napovie, že majú viac spoločné s daňovou optimalizáciou ako s vodou.

Daňové inovácie

Slobodné prístavy sa historicky vyvinuli na uľahčenie obchodu. Podrobiť tovar byrokratickej (najmä daňovej a colnej) kontrole v každom medzisklade je nákladné. Preto sa tovar vysporiada len medzi východzou a cieľovou destináciou a tovar „v tranzite“ je mimo dosah daní.

V čase intenzívnej poľovačky vlád na súkromný majetok sa slobodné prístavy stali populárnou alternatívou, alebo skôr komplementom, ku klasickým daňovým rajom. Nie je totiž nijak definované, koľko a aký tovar môže byť „v tranzite“ a tak niektoré predmety (čoraz populárnejšie je umenie, ale samozrejme stálicou sú drahé kovy) nechajú majitelia v tranzite aj mnoho rokov. A keďže s uskladnenými predmetmi je možné obchodovať bez toho, aby sklad (pod týmto slovom si predstavte skôr obrovský, luxusný a dobre zabezpečený trezor) fyzicky opustili, niektoré predmety tam možno ostanú až do súmraku dejín.

To je len jeden z príkladov, ako trh inovuje aj v prípade optimalizácie daní. Niektoré nápady idú podstatne ďalej. Seasteading institute pripravuje projekt plávajúcich kancelárií, ktoré budú odtiahnuteľné podľa potreby. Iní odtiahli len seba. V roku 2013 sa občianstva (a globálnych chápadiel IRS) vzdalo 3000 Američanov, tohtoročné odhady hovoria o viac ako 4000. Ako tušíte, sú to väčšinou tí (podstatne) bohatší. Minulý rok to zabalila aj Tina Turner. Mnohí to nerobia ani tak pre výšku daní, ale pre veľkú komplikovanosť daňových priznaní zo zahraničia, kde chyba hrozí väzením.

Domicilu v krajinách s vysokými daňami sa vzdávajú aj firmy, najmä tie, ktoré žijú z patentového či copyrightového monopolu. Typicky farmaceutické spoločnosti, alebo spoločnosti ako Starbucks. Presun (úplne legálny, na rozdiel od transferového oceňovania, ktoré býva na hrane) neznamená odsťahovať pol priemyselnej zóny, stačí im presunúť patent či obchodnú značku.

Najjednoduchšou cestou ako obísť daňovú záťaž je – nezarobiť. Alebo lepšie povedané, zarobiť inú menu – čas, zdravie, zážitky. Tieto komodity sa dajú len ťažko zdaniť. Čoraz väčšia skupina tzv. „nových boháčov“ (new rich) minimalizuje čas strávený prácou (aj na pár hodín týždenne) a venuje ho zážitkom či sebazdokonaľovaniu.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards