Mesto, ktoré sprivatizovalo všetko

Sandy Springs, Georgia, môže vyzerať ako hocijaké iné mesto v Amerike. Má parky, cesty a nádherné priestory na život. Ale je tu jedna vec, ktorá odlišuje toto mesto od hociktorého iného. Sandy Springs totiž sprivatizovalo takmer všetko.

Mesto, ktoré sprivatizovalo všetko

V roku 2005 Sandy Springs outsourcovalo takmer všetky funkcie mestskej vlády (s výnimkou polície a hasičov) do jedinej spoločnosti, ktorá zabezpečuje chod mesta. Táto spoločnosť je zodpovedná za všetky dôležité funkcie vlády, od spravovania parkov, po stavbu ciest a dokonca aj správu tiesňovej linky.

Mesto je prevádzkované veľmi efektívne so žiadnymi nevybavenými žiadosťami o povolenie. Zavolajte mestu a budete prekvapení, že na druhej strane naozaj nájdete priateľského človeka. Mesto má nepretržitú neautomatizovanú linku pre zákazníkov, ktorá má okolo 6000 volaní za mesiac. Taktiež má najmodernejší dopravný systém s kamerami a high-tech riadiacim centrom.

Keď ľudia prídu do Sandy Springs, obyčajne nemajú ani tušenie, že je sprivatizované, hovorí Sharon Kraun, mestský riaditeľ pre vzťahy s médiami. Nie sú tu žiadne značky s firemnými logami ani nič také. Podľa Sharon „čo ľudia môžu povedať je, že o mesto je postarané dobre a obyvatelia, ktorí tu žijú alebo tí, čo tu pracujú, sú tu radi a sú spokojní s úrovňou poskytovaných služieb.“

Keď projekt začal, University of Georgia odhadovala, že mesto bude potrebovať 828 zamestnancov. Ale pretože je manažované súkromnou spoločnosťou, skresali potrebnú pracovnú silu na 471 ľudí. Okrem hasičov a polície, mesto má len 8 verejných pracovníkov na plný úväzok (mesto má 99 419 obyvateľov, pozn. prekladateľa).

Kvôli tejto efektivite, Sandy Springs generuje obrovské prebytky. Nemajú žiadne nekryté záväzky. Mesto sa rozhodlo nepoužiť tradičný dôchodkový model – ten, ktorý dotiahol takmer každú miestnu vládu v Amerike do neudržateľnej dôchodkovej krízy. Namiesto toho si zamestnanci môžu vybrať ich vlastný balíček (401K – dôchodkové sporenie s odloženou daňou), aby sa pripravili na dôchodok, ak si to želajú.

Toto prinieslo mestu Sandy Springs veľa dodatočných peňazí s ktorými môže pracovať – prebytok, ktorý použili na budovanie budúcnosti. Podľa Sharon Kraun „mesto má politiku odkladať 25% príjmov ako rezervu počas každého rozpočtového plánovacieho obdobia. Kapitálové investície boli najdôležitejšou časťou našich prvých 8 rokov s viac ako 185 miliónmi dolárov investovanými do infraštruktúry.“

Toto viedlo k viacerým zlepšeniam v rámci mesta. Mesto znovu vydláždilo 147 míľ ulíc, opravilo 874 projektov dažďovej ochrany  a vybudovalo 32 míľ nových chodníkov.

Ak by nejaká časť verejnej správy nefungovala tak, ako má, mesto môže prevádzkovateľskej spoločnosti vypovedať zmluvu a ponúknuť kontrakt inej firme. V roku 2011 mesto povedalo zbohom spoločnosti CH2M Hill, ktorá zabezpečovala chod mesta a rozhodlo sa začať spoluprácu s inou firmou. Táto zmena mestu ušetrila cez milión dolárov.

Väčšina ľudí v Sandy Springs je spokojná so zmenou a okolité mestá a obce si prisvojujú tento model privatizácie. „K dnešnému dňu je naša verejnosť spokojná,“ hovorí Sharon. „Ak sú indikátormi spokojnosti voľby, náš zakladajúci statosta – ten, ktorý presadzoval platformu PPP, vyhral dve obdobia s ohromujúcou podporou.“ Po odchode do dôchodku zakladajúceho starostu, nový kandidát, Rusty Paul, tiež postavil kampaň na záväzku ponechať Sandy Springs sprivatizované a jednoznačne vyhral.

Veľa miest z celého sveta vzhliada na Sandy Springs. Oliver Porter, jeden z hlavných strojcov myšlienky preniesť mestské služby na súkromnú spoločnosť dáva rozhovory po celom svete, od Británie, cez Island, Japonsko a Latinskú Ameriku. „Som stále viac žiadaný poskytnúť rady a prednášky po krajine,“ povedal Porter v nedávnom rozhovore s WND (WorldNetDaily), „Tento model je taktiež medzinárodne aplikovateľný.“

Originál publikovaný na International Society for Individual Liberty 18.6.2014.

Pre INESS preložil Marek Šlesár.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards