Elektrárne na predaj (TV Markíza)

Z ekonomického hľadiska nedáva veľký zmysel, aby investor kúpil za drahé peniaze nejaké aktívum a potom ho zámerne nejakým spôsobom poškodzoval, konštatoval pre TV Markíza dňa 14.7.2014 Martin Vlachynský z INESS.

Elektrárne na predaj (TV Markíza)
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards