INESS na pracovnom stretnutí venovanom Rómom

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na medzinárodnom pracovnom stretnutí s názvom „Countering Fear, the Security Mindset, And "Othering" of Roma“, ktorý v Budapešti v dňoch 14-15. júla v Budapešti zorganizovali Open Society Foundations Roma Initiatives Office a Open Society Foundations Think Tank Fund.

INESS na pracovnom stretnutí venovanom Rómom

INESS bol na stretnutie pozvaný kvôli pripravovanej publikácii Rómovia a sociálne dávky, ktorú oficiálne predstavíme v septembri a tiež svojej expertíze vo verejných financiách, keďže najmä Rómovia sú v tejto oblasti predmetom mnohých zažitých stereotypov.

Na stretnutí sa zúčastnilo cca 50 zástupcov neziskových organizácií a think tankov z celej Európy ale aj výskumníkov spoza oceána, ktorí spoločne hľadali spôsob ako zlepšovať komunikáciu citlivej rómskej otázky a tiež vymieňať skúsenosti medzi expertmi a aktivistami v rómskych otázkach. Snažili sa tiež identifikovať výzvy, prekážky a príležitosti v oblasti komunikácie advokačných stratégií zasadených do daného spoločenského a politického prostredia a potenciálnej spolupráce aj na nadnárodnej úrovni.

Tematickými oblasťami boli bezpečnosť a sekuritizácia, ekonómia a tiež negatívny verejný diškurz a proti rómska rétorika.

Niekoľko záberov z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards