Čína a Rusko uštedrili doláru tvrdú ranu. Jeho nadvláda však neskončí (Finweb)

Juraj Karpiš z INESS odpovedal dňa 14.8.2014 v ankete pre portál Finweb na otázky o postavení USA a Číny.

Čína a Rusko uštedrili doláru tvrdú ranu. Jeho nadvláda však neskončí (Finweb)

Čína a Rusko sa spojili proti nadvláde dolára. Ich sen o konci zelenej bankovky však môže byť predčasný.

Rusko a Čína medzi sebou uzavreli menovú dohodou, ktorá je podľa niektorých zahraničných médií základom pre menový systém, ktorého slnkom už nebude americký dolára.

Trend odklonu od dolára tak dostal nový impulz, ktorý ešte zrýchli snaženie iných krajín zbaviť sa závislosti od tejto meny. Otázka ukončenia hegemónie dolára sa vo veľkom otvorila najmä počas finančnej krízy v roku 2008.

Čína a Rusko majú menovú dohodu, podľa ktorej sa v ich vzájomnom obchode zvýši podiel národných mien, rubľa a jüanu. Cieľ čínsko-ruského plánu je jasný: postdolárová ekonomika, nový svetový poriadok, v ktorom už nebudú stáť v centre len Spojené štáty. Harmonogram jeho budovania je otvorený.

To, že sa obe krajiny v hospodárskej sfére približujú, nie je nijakým tajomstvom. V máji uzatvorili dohodu o dodávke ruského zemného plynu, ktorú prezident Vladimir Putin označil za "najväčšiu zmluvu v dejinách plynárenského sektora bývalého Sovietskeho zväzu". Hodnota kontraktu je 400 miliárd USD (298,82 miliardy eur).

entrálne banky oboch krajín zatiaľ nezverejňujú podrobnosti o menovej dohode, ani objem obchodov v národných menách. Mohla by to byť však posledná veľká zmluva, ktorú potrebuje Peking pre rastúcu medzinárodnú akceptáciu svojej meny. V súčasnosti sa okolo 75 % obchodnej výmeny medzi oboma krajinami realizuje v americkej mene.

Súčasný menový systém je pozostatkom povojnového obdobia. V roku 1944 sa stal dolár dohodami z Bretton Woods oficiálnou medzinárodnou rezervnou menou, a ním sa doteraz zúčtováva veľká časť svetového obchodu s ropou a inými surovinami. Na tom nič nezmenilo ani skončenie platnosti dohôd z Bretton Woods v roku 1971. Nedošlo k zmenám, lebo k americkej mene ako univerzálnemu svetovému platidlu nejestvovala alternatíva. To prinieslo Spojeným štátom veľké výhody.

Masu dolárov mohli uvoľňovať do obehu prakticky podľa vlastnej ľubovôle. Ostatné centrálne banky sveta ich museli nakupovať svojimi čerstvo tlačenými peniazmi, aby zostali konkurencieschopné. Tieto centrálne banky však nehromadili hotovosť, ale peniaze investovali do amerických štátnych dlhopisov.

Pre Washington vznikala tak situácia "win-win". Jej koniec sa však začal črtať zavedením eura. Spoločná európska mena sa odvtedy podieľa na svetových menových rezervách 25 %. Podiel dolára klesol na 60 %. Podľa britskej Bank Standard Chartered si už 40 centrálnych bánk vytvára menové rezervy aj v jüanoch. Treba ešte prihliadnuť na fakt, že si takmer všetky ázijské krajiny v minulých rokoch silno budovali rezervy v zlate. Voči nemu, "večnej mene", stratil dolár od roku 1999 viac ako 80 % svojej hodnoty.

Čína má už dlhšie rovnakú dohodu ako teraz s Ruskom aj s Japonskom, Kórejskou republikou, Brazíliou a Argentínou, ale aj s Londýnom, Parížom, Frankfurtom a Zürichom.

Má táto dohoda potrebnú silu na to, aby ukončila nadvládu dolára?

Alexander Ač

Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne

Táto dohoda určite nemá silu na to, aby ukončila úlohu doláru ako svetovej rezervnej meny. Také vyjadrenia sú skôr súčasťou propagandy. Podobne ako keď Obama vyhlásil, že v dôsledku sankcií sa ruská ekonomika "zastavila". Na druhej strane je dohoda súčasťou dlhodobejšieho a zrýchľujúceho sa trendu, ktorý smeruje k oslabovaniu pozície dolára a nakoniec povedie aj k jeho koncu globálnej dominancie (nielen) do svete financií.

 
Kamil Boros

X-Trade Broker

Nie. Silu na to určite nemá.

 
Jiří Cihlář

Next Finance

Myslím si, že dohoda môže maximálne prispieť k tomu, že nadvláda dolára bude slabnúť. Pre najbližšie obdobie nevidíme alternatívnu menu, ktorá by mala potenciál dolár nahradiť na pozícii číslo 1.

 
Juraj Karpiš

INESS

Nie. Podľa toho aké objemy obchodov, ktoré sa doteraz uskutočňovali v americkej mene nahradí môže hranične prispieť k zníženiu dopytu po amerických dolároch a tým aj jeho status svetovej rezervnej meny.

 
Matúš Pošvanc

Upner

Sama o sebe nie. Ale je to ďalšia časť puzzle, ktorá smeruje k multi-rezervnému systému mien, kde dolár nebude hrať hlavnú úlohu tak, ako dnes.

 

Môže sa hegemónia dolára vzhľadom na dohodu USA a Číny v blízkej dobe skončiť? Ak áno v akom časovom horizonte?

 
Alexander Ač

Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne

Hegemónia sa neskončí iba touto dohodou, hoci tá je súčasťou tohto procesu. Nietorí renomovaní historici svetového finančníctva uvažujú o konci nadvlády doláru niekedy koncom tohoto, respektíve začiatkom budúceho desaťročia. Toto vnímam ako reálny časový horizont, hoci presný rok nemôže stanoviť nikto. Rôzne geo-politické roztržky, viac či menej súvisiace s meniacim sa rozložením síl veľmocí a ich strategickými záujmami, môžu tento proces urýchliť. Destabilizácia krajín Blízkeho východu, ukrajinský konflikt, ako aj rastúce napätie medzi Japonskom a Čínou, to všetko sú prvé príznaky nastávajúcich dramatických zmien v globálnej geo-politike. Historické nezhody medzi krajinami budú slúžiť ako zámienky pre zdôvodňovanie rozhodnutí a budú pôsobiť ako katalyzátory konfliktov. Tento proces by teoreticky mohol byť aj mierumilovný - stalo by sa tak však vôbec prvý krát v histórii. Ekonomické veľmoci sa totiž málokedy nesnažia brániť všetkými spôsobmi svojmu klesajúcemu vplyvu a "zubami nechtami" bránia Status quo (núka sa napríklad analógia s Rímskou ríšou).

 
Kamil Boros

X-Trade Broker

Čínsky Juan je logickým nástupcom dolára v pozícii rezervnej meny. Teda meny, v ktorej s bude vykonávať najviac transakcií a bude ju vo veľkom držať súkromná sféra a centrálne banky. Nie však vďaka dohode s Ruskom, ale kvôli veľkosti Číny. Tento proces však potrvá niekoľko dekád. K tomu, aby sa tak stalo musí Čína predbehnúť USA v pozícii najväčšej svetovej ekonomiky, liberalizovať svoj finančný systém a prestať intervenovať na trhu so svojou menou.

 
Jiří Cihlář

Next Finance

Pozícia dolára môže byť oslabená, ale jeho nadvláda len tak neskončí. Stačí sa pozrieť napríklad na komoditný trh, kde sú ceny surovín kótované v dolároch. A na tom toho nemôžu veľa zmeniť ani rusko-čínske dohody. Je však pravdou, že do budúcnosti začnú centrálne banky svoje rezervy z bezpečnostných dôvodov viac rozkladať. V rezervách začnú hrať významnejšiu úlohu okrem podielu dolára ďalšie meny ako napríklad euro či čínsky juan.

 
Juraj Karpiš

INESS

Každá hegemónia sa raz skončí. Aj pred dolárom boli svetovými rezervnými menami peniaze iných krajín - Portugalska, Španielska, Holandska, Francúzska či Veľkej Británie . Časový horizont si ale odhadovať netrúfam.

 
Matúš Pošvanc

Upner

Každá rezervná mena mala v histórií svoje trvanie od 90 do 120 rokov. Hegemónia dolára sa blíži podľa môjho názoru pomaly ku koncu. Kedy sa to však presne stane si netrúfam odhadnúť. Podľa môjho názoru môže byť spúšťou i ďalšia ekonomická kríza, ktorá na nás čaká.

 

 
Ak by dolár stratil svoju pozíciu, ako by do ovplyvnilo ekonomiku USA a globálnu ekonomiku?

 
Alexander Ač

Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne

V každom prípade nie pozitívne, ak vnímame ekonomický rast ako pozitívnu vec. Podľa niektorých scenárov strata pozície doláru ovplyvní viac či menej takmer každého, nielen v zmysle financií. Na druhú stranu sa črtá možnosť multi-polárneho a viac vyváženejšieho (či skôr menej nevyváženého) sveta než aký máme dnes, kde by fungovalo niekoľko "rezervných" mien súčasne. Kľúčové ale je, akých racionálnych politikov sme si zvolili. Vzhľadom na vývoj situácie v prípade Ukrajiny a degradujúceho Blízkeho východu, kedy takmer ešte "o nič" nejde, sú nádeje na lepší svet minimálne. Môžeme skôr očakávať veľké problémy.

 
Kamil Boros

X-Trade Broker

Rezervná mena na jednej strane umožňuje lepší prístup krajiny ku kapitálu, na druhej strane ale krajina kvôli sile meny prichádza o pracovné miesta predovšetkým v oblasti výroby s nízkou pridanou hodnotou. Pokiaľ by hypoteticky dolár v blízkej budúcnosti stratil pozíciu rezervnej meny, čomu neverím, tak by sa v USA zvýšilo úročenie, zároveň by však dostala podporu podniková sféra, ktorá by sa stala voči zahraničiu konkurencieschopnejšou. V skratke - zmenila by sa štruktúra ekonomiky USA a čiastočne aj sveta, a to tak, že USA by sa časť výroby zo sveta presunula do USA. To ale žiaden katastrofický scenár nie je, skôr prirodzený proces, ktorý sa v histórii zopakoval už viackrát.

 
Jiří Cihlář

Next Finance

Ak budeme hypoteticky uvažovať o tom, že by dolár stratil pozíciu číslo jedna, jednoznačne negatívne by sa to prejavilo na amerických trhoch. Jednoducho dôvera investorov už by nebola taká ako predtým. Napríklad americkej vláde by sa predražilo financovanie dlhu. To znamená, že by vzrástli výnosy amerických štátnych dlhopisov. Čiastočný odliv finančných prostriedkov by zažili aj americké akciové trhy.

 
Juraj Karpiš

INESS

Spojené štáty americké by stratili "nehorázne privilégium" keď si za novovytvorené peniaze vedia vo svete nakupovať reálne statky a výrazným spôsobom by sa im predražilo financovanie ich štátneho dlhu.

 
Matúš Pošvanc

Upner

Správy z USA by nehrali až takú dôležitú úlohu. Zároveň by sa USA dýchalo na poli ich dlhu o niečo horšie. Zároveň by sme videli rast dôležitosti iných mien, resp. existuje i scenár toho, že zúčtovacou a rezervnou menou by sa stali SDR. Možností je viacero. Dokonca nevylučujem v monetárnom svete v budúcnosti ani prechod na tradičné krytie mien komoditami, či rastúci vplyv kryptomien (bitcoin a pod.).

Finweb, 14.8.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards