Zakliaty kapitál (.týždeň)

Téma zabezpečenia príjmov na dôchodku je určite
aktuálna, o čom svedčia aj nedávno rozoslané ministerské „informačné“
letáky, či návrhy na zdanenie zdedených dôchodkov z druhého piliera alebo
viazanie ich využitia. Pri zabezpečení príjmov v starobe však existujú aj
neštátne alternatívy a nedávny dramatický rast cien nehnuteľností otvoril
pre takéto riešenia nový priestor.

Zakliaty kapitál (.týždeň)

So stúpajúcimi cenami
nehnuteľností sa na Slovensku z nejedného dôchodcu z roka na rok stal
multimilionár. Stačí mať byt alebo dom v niektorej lukratívnejšej časti
Slovenska a hodnota čistého majetku hravo presiahne niekoľko miliónov.
Napriek reálnemu bohatstvu však títo šediví multimilionári často netrávia svoj
čas na luxusných vyhliadkových plavbách, ale pešou turistikou po diskontných
hypermarketoch v snahe ušetriť na lacnejších potravinách. Existuje tu
totiž priepastný rozdiel medzi príjmom a majetkom.

Ešte začiatkom 20.
storočia takúto paradoxnú nerovnosť medzi príjmom a majetkom aj
v našich končinách vyrovnávalo uzatvorenie zmluvy s dedičom
o pravidelných platbách v prospech dôchodcu (táto praktika je
napríklad spomínaná aj v knihe Sándora Máraia Spoveď).
Považovalo sa vtedy za normálne, že potomok určený za dediča mesačne platil
rodičovi sumu predstavujúcu dohodnuté percento z majetku, ktorý mal byť
v budúcnosti predmetom dedenia. Dôchodcovia tak aj napriek tomu, že
nepracovali a nemali iný významnejší príjem, mohli viesť pomerne
bezstarostný život.

Expanzia Bismarckovského
systému štátnej „starostlivosti“
o starých z konca 19. storočia však takéto praktiky postupne vytlačila
a dnes podobné riešenia znejú ak nie neuveriteľne tak aspoň kuriózne.
Dôchodcovia prestali byť závislí na svojich vlastných deťoch a svoje očakávania
a dlane otočili smerom k štátu. Z prehnaných sľubov vysokých
dôchodkov zo strany štátu zostalo v mnohých prípadoch iba trpké sklamanie
. Vďaka rozbitiu tradičného priebežného trojgrošového (jeden
groš otcovi, jeden mne a jeden mojim deťom
) dôchodkového zabezpečenia
v rámci rodiny tak nie sú výnimkou prípady, keď dôchodcovia
v miliónových bytoch živoria na nízkom dôchodku a to bez akéhokoľvek
záujmu či podpory zo strany svojich detí. Smrť rodičov potom pre dedičov
predstavuje výhru v lotérii. K miliónovému majetku sa dostanú úplne
zadarmo a bezbolestne. V našej „modernej“ spoločnosti tak chýba
inštitúcia, ktorá by dôchodcovi zabezpečila príjem adekvátny reálnej hodnote
jeho majetku.

Tento priestor na trhu sa
rozhodla využiť jedna
maďarská súkromná spoločnosť
. Ako náhradu za prevedenie nehnuteľnosti do
jej majetku ponúka dôchodcom pokrytie všetkých poplatkov súvisiacich
s bývaním plus doživotnú rentu, pričom dôchodca môže v nehnuteľnosti
do smrti ostať bývať. Keďže zisk tejto spoločnosti je nepriamo úmerný dožitému
veku ich klienta, nie je prekvapivé, že jej podnikanie pozdvihlo obočie
samozvaných morálnych arbitrov v spoločnosti. Veľký rozruch vyvolala už
v Bulharsku a v súčasnosti je ostro sledovaný jej vstup na český
trh.

Zatiaľ nie je úplné
jasné, či je značný rozruch okolo pravdepodobne prvej súkromnej firmy takéhoto
zamerania v stredoeurópskom regióne
postavený na reálnych nekalých praktikách (napríklad
maďarský Úrad na ochranu konkurencie v januári 2007 udelil firme minulý
rok pokutu za nepresné informovanie
o vlastníkoch spoločnosti
) alebo je len výsledkom obáv moralistov,
ktorí nevedia zniesť pohľad na zisk vytvorený aj pomocou ťažkej situácie
starších občanov. Tí však v úprimnom rozhorčení akosi zabúdajú na výrazné
zlepšenie životných podmienok, ktoré nízkopríjmovým starým ľuďom vlastniacim
nehnuteľnosť takýto obchod nesporne prináša. Isté však je, že vďaka rastu cien
nehnuteľností aj v stredoeurópskom regióne vznikol na trhu priestor pre
takýto druh podnikania, ktorý by životnú úroveň dôchodcov aspoň čiastočne
priblížil reálnej hodnote ich majetku a suploval tak často štátom
deformovanú zlyhávajúcu funkciu rodiny.

Juraj Karpiš

www.INESS.sk

.týždeň, 28.4.2008

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards