INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Hrobári (SME)

Dňa 17.2. 2013 vyšiel Jurajovi Karpišovi z INESS autorský článok v denníku SME na tému fiškálna zopodvednosť v Európskej únii. 

Vo výbornej spoločnosti

Slovensko sa svojim rastom dlhu v období  medzi tretím štvrťrokom 2011- a rovnakým obdobím 2012 zaradilo medzi fiškálne „zodpovedné“ krajiny – do klubu prasiatok (PIIGS). Nie je to dobrý výsledok, a neobstojí ani skutočnosť, že dlh SR bol na začiatku nízky,  pretože ide o nárast v porovnaní s HDP – v pomere s ekonomikou každej krajiny. 9% rast dlhu je porovnateľný s celkovým výberom DPH a spotrebných daní.

Prečo dáva Estónsko na frak eurozóne

Vzhľadom na pozadie vážnej ekonomickej krízy v eurozóne je celkom prekvapujúce zistiť, že jeden člen europriestoru vykazuje celkom dobrú ekonomickú výkonnosť. Týmto členom je Estónsko. Čo sa týka takzvaného reálneho hrubého domáceho produktu (HDP), priemerná ročná miera rastu v Estónsku bola v roku 2011 8,4%, oproti priemernému výkonu eurozóny v hodnote 1,5%. V roku 2012 bola do tejto chvíle priemerná ročná miera rastu Estónska na úrovni 2,8% verzus -0,2% v eurozóne

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards