Dopady povodne na ekonomiku (Markíza)

Niekedy sa môže hovoriť, že takéto povodne prispejú k rastu HDP, ale práve na tom sa ukazuje, že HDP nie je najlepší ukazovateľ nejakého ekonomického blahobytu práve z toho dôvodu, že nám neukazuje ako prišlo k strate už existujúcich statkov, povedal na margo dopadu povodní na ekonomiku dňa 10.6.2013 Martin Vlachynský z INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Prognózy rastu HDP: 4% na večné časy?

Plánovanie rozpočtu verejnej správy na ďalšie roky vychádza z odhadu reálneho rastu HDP v budúcich rokoch. Vo východiskách rozpočtu na roky 2013-2015 sa napríklad počíta s tým, že ekonomika po tohtoročnom predpokladanom raste 2,5% v budúcom roku mierne spomalí (2,1%), v rokoch 2014 a 2015 sa však už vráti k pomerne vyššiemu rastu (3,5% resp. 3,6%).

Vyšší hospodársky rast stále neprichádza (TA3)

Ako povedal Martin Vlachynský z INESS na margo prognóz Európskej komisie pre TA3 dňa 11.11. 2012, tieto predikcie treba brať s veľkou rezervou. Je veľmi ťažké odhadnúť, čo sa bude diať v roku 2013 a je takmer nemožné povedať, čo sa bude diať v roku 2014.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards