Nie je dlh ako dlh

Od nástupu krízy je verejnosť čoraz viac konfrontovaná s ukazovateľmi, ktoré sa týkajú vývoja ekonomiky. Keďže sa jedná o krízu dlhovú, najčastejšie počúvame o vývoji verejných financií, deficite a štátnom dlhu. Práve posledný menovaný si zaslúži väčšiu pozornosť. Kvôli nezvládnutým štátnym dlhom sa totiž zriaďoval euroval, kvôli štátnym dlhom ECB nakupuje dlhopisy pochybnej hodnoty krajín eurozóny, a kvôli dlhom tiež plánuje EÚ čoraz viac zasahovať do suverenity členských krajín.

 

V rozpočte na budúci rok bude chýbať ďalších 233 miliónov eur (Slovenský rozhlas)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS je 233 miliónov, ktoré vláda musí dodatočne získať, minimum v porovnaní s objemom financií zo zvyšovania daní. Ako povedal pre Slovenský rozhlas dňa 27.9. 2012, osobne by som bol prekvapený, keby minister financií, ktorý predložil návrhy na zvýšenie daní o 1,7 miliardy eur, a chystal sa tak významne zasiahnuť do hospodárenia firiem, keby na túto situáciu reagoval slovami, že to je ešte málo, ešte zvýšime dane o ďalších 230 miliónov. Doteraz neboli prezentované zásadné opatrenia na strane výdavkov.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Milióny pre ľudí začínajú byť ohrozené (Hospodárske noviny)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS vplyv konsolidácie na hospodársky rast neobstojí ako argument na pokračovanie v plytvaní a neefektívnom prerozdeľovaní. Ako povedal pre Hospodárske noviny dňa 21.9. 2012, riziko problémov eurozóny je pomerne vysoké, preto považujeme za primerané, aby rozpočet obsahoval aj krízový plán reagujúci na negatívny vývoj.

 

Plynárne chcú predať za 2,5 miliardy eur (Pravda)

Možnosti financovania bez vplyvu na verejný dlh sú limitované. Snáď len pôžička od iného verejného subjektu by nemusela zvyšovať konsolidovaný dlh (išlo by defakto o transformáciu jedného aktíva - voľných zdrojov - na iné aktívum - vlastníctvom podniku), povedal na margo kúpy SPP bez zaťaženia verejných financií Radovan Ďurana z INESS dňa 20.9. 2012.

 

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards