SOZA – stroj na peniaze pre vyvolených?

SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) je neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov hudobných diel, ktoré na základe autorského zákona a s oprávnením ministerstva kultúry, vykonáva ich majetkové autorské práva. Na Slovensku zastupuje 2050 autorov a 47 vydavateľov, na základe medzinárodných zmlúv uplatňuje aj autorské práva zahraničných interpretov na Slovensku a slovenských interpretov v zahraničí. Organizácia má 60 zamestnancov. Celkové príjmy SOZA dosiahli v roku 2011 7,7 milióna eur, náklady 1,7 milióna (väčšinu tvoria mzdy zamestnancov).

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards