TLAČOVÁ SPRÁVA Ako určiť cenu sociálnej služby?

Na túto otázku sa snaží nájsť odpovede najnovšia publikácia s rovnomenným názvom. Vznikla vďaka spolupráci inštitútu INESS a nadácie SOCIA. Autor Radovan Ďurana sa zaoberá problematikou stanovenia nákladov na sociálne služby a spôsobu ich financovania. Tie využíva viac ako 40 000 ľudí, pričom ďalšie tisícky sú v poradovníkoch.

TLAČOVÁ SPRÁVA  Ako určiť cenu sociálnej služby?

Sektoru dominujú poskytovatelia zriadení územnou samosprávou, pričom zariadenia trpia nedostatkom zdrojov. V zákone o sociálnych službách je zakotvený systém hodnotenia kvality, ale ten je neustále odsúvaný pre existenciu mnohých nedostatkov v zariadeniach. Legislatíva umožňuje poskytovať služby aj mimo verejného sektora, ale ekonomické a nákladové limity sú odvodené od hospodárenia zariadení vo vlastníctve územnej samosprávy. V publikácii sa analyzujú výdavky a poukazuje na to, že hospodárenie rozpočtových organizácií neodráža všetky súvisiace náklady. Tie často nereflektujú trhové ceny, a preto sú nepresným indikátorom ceny sociálnych služieb. Preto je potrebné vykonať auditovanú analýzu nákladovosti služieb. Za zásadný nedostatok systému financovania sociálnych služieb je problém platby treťou stranou, t. j. príspevok pri odkázanosti nie je poskytovaný klientovi, ale priamo zariadeniu. Ak by bol priamo poskytovaný klientom, umožnil by nakupovať sociálne služby nielen v inštitúciách, ale aj v rodine či komunite, kde odkázaní ľudia žijú. Ďalším nedostatkom súčasného systému financovania je konflikt záujmov, keď územná samospráva rozhoduje aj o miere odkázanosti klientov, aj o tom, ktoré zariadenie získa príspevok pri odkázanosti. Súčasný systém sociálnych služieb je podfinancovaný, čo nedokáže zmeniť ani nesystémová dotácia zo štátneho rozpočtu. Trpí rozsiahlym investičným deficitom a absenciou širokej siete komunitných služieb. Podstatné zmeny vo financovaní sociálnych služieb sú nevyhnutné pre zvýšenie ich kvality a prípravu na demografické zmeny v populácii.

Publikácia vychádza práve v čase, keď Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí SR pripravuje novelizáciu zákona o financovaní sociálnych služieb. Podľa dostupných informácií sa však zdá, že ani 18. novela tohto zákona potrebné zásadné zmeny neprinesie. Nedotknutou ostáva naďalej otázka mzdových taríf v tejto oblasti, preto dúfame, že pripravovaná analýza sociálnych výdavkov z dielne Útvaru hodnoty za peniaze a aj naša publikácia pomôžu vytvoriť potrebný tlak na diskusiu v tejto oblasti.

Publikácia je k dispozícii tu.

Komentár k mzdovej úrovni v sociálnom sektore je k dispozícii tu.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte:

Radovan Ďurana, radovan.durana@iness.sk, 0915 540 395

Mária Machajdíková, machajdikova@socia.sk, 0911 137 175

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien prostredníctvom vlastných aktivít a finančnej podpory ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky. Monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards