Tlačová správa: Analýza INESS k DMA

Minulý rok prišla Európska komisia s návrhmi na reguláciu digitálnych služieb v podobe Zákona o digitálnych trhoch (Digital Markets Act), ktorý má potenciál výrazne zmeniť fungovanie internetu v EÚ. Preto sa tejto téme venujeme obšírnejšie a viac do hĺbky hneď v dvoch analýzach. 

Tlačová správa: Analýza INESS k DMA

Našou prvou analytickou reakciou bola štúdia s názvom: Ekonomická analýza Zákona o digitálnych trhoch (verzia v anglickom jazyku je dostupná na TU). V nej sme sa venovali všeobecným východiskám, z ktorých regulácia vychádza, a na troch prípadových štúdiách sme poukázali na jej nedostatky a potenciálne nezamýšľané dôsledky. 

V najnovšej štúdii s názvom: Ekonomická analýza vybraných dodatkov k DMA: cielená online reklama (verzia v anglickom jazyku je dostupná TU) sa podrobnejšie venujeme jednej konkrétnej oblasti navrhovanej regulácie. Konkrétne ide o oblasť online cielenej reklamy, ktorá hrá v dnešnej podobe internetu kľúčovú úlohu. 

V našej štúdii ukazujeme, ako dodatky a návrhy niektorých Europoslancov k DMA na výraznejšie obmedzenie alebo priamo zakázanie cielenej online reklamy môžu priniesť vážne negatívne dôsledky viacerým sektorom ekonomiky a spoločnosti. 

Konkrétne sa zameriavame na analýzu negatívnych dopadov na malé a stredné podniky, spotrebiteľov, vydavateľov a občiansku spoločnosť a kultúru. Všetky tieto sektory by negatívne pocítili zhoršenie efektivity online reklamy, čo by im spôsobilo nižšie príjmy, vyššie náklady na informovanie sa, nižšie príjmy z tvorby a distribúcie obsahu a v neposlednom rade by takáto regulácia zásadne znížila dosah občianskych aktivít a neziskových organizácií na verejnosti, a tak významne sťažila ich činnosť. Súčasťou štúdie sú aj vyjadrenia troch expertov z praxe. 

Celú štúdiu si môžete prečítať TU, resp. v anglickom jazyku TU
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards