Tlačová správa: Index pružnosti zamestnávania 2018

V rebríčku 41 krajín EÚ a OECD sa Slovensku umiestnilo na 26. mieste v Indexe pružnosti zamestnávania. Tento index, zostavovaný na základe údajov Svetovej Banky, porovnáva legislatívu krajín v oblasti vzniku pracovného miesta, jeho priebehu, a ukončenia.

Tlačová správa: Index pružnosti zamestnávania 2018

 

Slovensko sa umiestnilo na 26. mieste

Krajiny, ktoré legislatívne určujú menej parametrov pracovného pomeru majú pružnejší trh práce. Lídrom rebríčka je Dánsko, kde zákon neurčuje ani minimálnu mzdu, ani dĺžku pomeru na dobu určitú, neukladá povinnosť vyplácať odstupné. Tieto parametre sú predmetom dohody zamestnanca a zamestnávateľa a ich kolektívneho vyjednávania.

Na opačnom konci rebríčka sú krajiny, ktoré regulujú väčšinu parametrov pracovného pomeru. Najnižšie sa umiestnilo Francúzsku, kde napríklad nie je možné uzavrieť kontrakt na dobu určitú pre trvalé úlohy.

Slovenský Zákonník práce je prísnejší, ako legislatíva v Českej republike, Maďarsku aj Rakúsku.

Vyššia pružnosť zamestnávania umožňuje zamestnávateľom operatívne vytvárať a rušiť pracovné miesta, či upravovať pracovnú dobu. Firmy tak môžu využiť aktuálne obchodné príležitosti, a tým dokážu adekvátne využiť dostupnú pracovnú silu.

V krajinách s nízkou pružnosťou zamestnávania dochádza k tzv. dualite na pracovnom trhu. Zákonník práce ochraňuje pracovné miesta dlhodobých zamestnancov vo veľkých, ziskových firmách ale komplikuje vstup na trh práce študentom, nezamestnaným s nízkou kvalifikáciou, či matkám. Títo majú problém získať adekvátnu prax, vedomosti a skúsenosti a tým sa ťažšie dostávajú k dlhodobým pracovným pomerom s vyššími mzdami. Prísny Zákonník práce ich vytláča do neformálnej ekonomiky, so všetkými negatívami s tým spojenými.

Aktuálny návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý bol prezentovaný v pondelok 15.1.2018 zhorší pružnosť zamestnávania. Prácu zamestnancov, ktorí odpracujú časť pracovnej doby cez víkendy, v noci, predraží o viac ako 10%.

Zvýšenie nákladov za prácu cez víkendy, prácu v noci a cez sviatky, zníži pružnosť pracovnej doby a prejaví sa aj na Indexe pružnosti zamestnávania. Ak navrhované zmeny prijme parlament, tak Slovensko by v súčasnom porovnaní kleslo z 26 miesta na 36. Stane sa tak krajinou so šiestou najprísnejšou legislatívou v oblasti zamestnávania. Index bude INESS aktualizovať pravidelne každý rok.

 

Kompletný index bol zverejnený tu: Index pružnosti zamestnávania 2018

Štúdiu, v ktorej je popísaná metodológia indexu, nájdete tu: Metodológia indexu

Prezentácia k indexu: Prezentácia

 

Kontakt pre médiá:

Radovan Ďurana

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 0945
Mob.: +421 915 540 395
E-mail: radovan.durana@iness.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards