Tlačová správa: Index pružnosti zamestnávania 2020

Plánujú strany vo volebných programoch zvýšiť pružnosť zamestnávania?

V rebríčku 41 krajín EÚ a OECD sa Slovensko umiestnilo na 35 mieste v Indexe pružnosti zamestnávania. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 3 miesta.

Tento index je zostavovaný na základe údajov Svetovej Banky, porovnáva legislatívu krajín v oblasti vzniku pracovného miesta, jeho priebehu a ukončenia.

Tlačová správa: Index pružnosti zamestnávania 2020

 

Slovensko pokleslo v rebríčku kvôli ďalšiemu zvyšovaniu príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ku ktorému došlo v máji minulého roka.

Nízke postavenie v rebríčku je odrazom nepružného zákonníka práce. Ten prísne reguluje takmer všetky parametre pracovného  pomeru, a tak ponecháva minimum priestoru pre zamestnanca a zamestnávateľa, aby sa dohodli na vzájomne výhodnejších podmienkach.

Prísna regulácia je zároveň prekážkou pre rýchle prispôsobenie sa zmenám na trhu práce, ktoré sú dôsledkom buď technologických zmien alebo ekonomického spomalenia – krízy.

Súčasný globálny ekonomický rast si politici celého zoskupenia OECD nesprávne vysvetľujú tak, že bude vytrvalý a ku krízam už nedôjde. K reformám nedochádza nielen na Slovensku, pritom rozdiel medzi vrcholom a spodkom rebríčka je zásadný.

Voľby 2020

Programy kandidujúcich politických strán nenaznačujú, že by mohlo dôjsť k zlepšeniu postavenia v rebríčku. Ak sa niektoré strany venujú trhu práce, zameriavajú sa skôr na zníženie súvisiacej administratívy, či zmeny v daňovom zaťažení. Ide prevažne o zmeny, ktoré nikoho nebudú „bolieť“ a nevyžadujú zložité vyjednávanie, najmä s odborármi. Vyššiu pružnosť zákonníka práce strany väčšinou chápu jednostranne, ako povinnosť (možnosť) zamestnávateľa ponúknuť flexibilnejšie podmienky zamestnancovi.

 

 

Publikáciu si môžete v slovenčine stiahnuť ako PDF súbor na tomto linku:

Index pružnosti zamestnávania 2020

 

 

Štúdia v anglickom jazyku v ktorej je podrobný popis metodológie a porovnanie jednotlivých krajín, je dostupná tu: http://bit.ly/2PCoNv5

Autor:

Radovan Ďurana

radovan.durana@iness.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards