Tlačová správa: INESS hodnotenie volebných programov: Verejné financie

Pokračujeme v publikovaní hodnotenia volebných programov. Včera sme zverejnili hodnotenie v školstve, dnes hodnotíme programy z pohľadu verejných financií.

Tlačová správa: INESS hodnotenie volebných programov: Verejné financie

Hodnotenie volebných programov v tejto časti sa zameriava na opatrenia so zásadným dopadom na bilanciu verejných rozpočtov. Deficit verejnej správy by mal byť tento rok v pomere k HDP najvyšší v EÚ a EK predpokladá toto nežiaduce prvenstvo v EÚ pre Slovensko aj na budúci rok. Štát si musí každé šieste euro vlastných výdavkov požičať. Konsolidácia verejných financií bude vyžadovať nepríjemné a rozsiahle opatrenia na výdavkovej strane. Politické strany, ktoré v programoch reagujú na túto skutočnosť, preto získali v hodnotení viac bodov.

Väčšina strán sa drží predstavy, že stačí zmeniť pravidlá a tento štát bude riadený efektívne a lacno, čo umožní znížiť deficit. Lenže tento štát spravujú a prevádzkujú ľudia. 430 000 jeho zamestnancov so svojimi vlastnými cieľmi a motiváciami, rodinnými vzťahmi, záväzkami, dlhmi. Snaha zmeniť kultúru správy vecí verejných je šľachetná, ale bude trvať dekády zodpovedného vládnutia, kým sa skutočne prejavia v merateľnom objeme. A práve preto je „silové“ znižovanie defictu prostredníctvom škrtania nevyhnutné. Spoliehať sa len na ekonomický rast je ako liať vodu do deravého kýbľa.

S tým pochopiteľne súvisí aj hodnotenie návrhov v oblasti daňovej politiky. Zlé výdavkové opatrenia z poslednej dekády by nemali byť zabetónované zvyšovaním daní a dusením ekonomiky. Za zodpovedné návrhy v daňovej politike (v prípade zvyšovania daní) považujeme tie, proti ktorým stoja aspoň nejaké návrhy úspor na výdavkovej strane. Úspor je však v programoch ako šafranu. Aj to je dedičstvo uplynulej dekády, počas ktorej sa vytvoril v spoločnosti návyk na neustály prísun nových dávok. V takejto politickej atmosfére sa stranám „nechce“ bojovať o hlasy nepopulárnymi (ale zároveň nevyhnutnými) opatreniami.

Pri hodnotení programov z pohľadu verejných financií sme sa pozreli aj na hlavné výdavky v oblasti sociálnej politiky (školstvo a zdravotníctvo hodnotíme samostatne). Sociálne transfery predstavujú rozhodujúcu časť povinných výdavkov štátu, preto aj malé zmeny v parametroch môžu mať zásadný dopad na celkové výdavky. Pri hodnotení týchto návrhov sme sa preto pozerali aj na skutočnosť, či strany 1) občanom odhalili cenovku svojich sľubov 2) uviedli, ako ich chcú financovať. Celé hodnotenie volebných programov v oblasti verejných financií si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards