TLAČOVÁ SPRÁVA: Keď byrokrati škrtajú byrokraciu

Zlepšovanie podnikateľského prostredia je dlhodobo súčasťou programových vyhlásení slovenských vlád. I napriek prijímaniu podnikateľských balíčkov sa Slovensko prepadá v rebríčku Doing Business, aktuálne kleslo už na 42. miesto.

TLAČOVÁ SPRÁVA: Keď byrokrati škrtajú byrokraciu

Na príčiny tohto vývoja sme sa pozreli v najnovšej štúdii INESS Keď byrokrati škrtajú byrokraciu.

V štúdii nájdete prehľad doterajších troch podnikateľských balíčkov. Zo sto prijatých opatrení sa podarilo dosiaľ realizovať len 40. Hoci sa samotná hodnota indexu Slovenskej republiky v Doing Business zvýšila, tento rast bol príliš nízky. V rebríčku sú tak pred Slovenskom aj krajiny ako Thajsko a Azerbajdžan.

Výsledky snahy o lepšie podnikateľské prostredie prichádzajú pomaly a častokrát sú eliminované protichodnými opatreniami, ako je prijímanie nových druhov daní, či zvyšovanie nákladov zamestnávania.  Hlavné dôvody tohto nelichotivého stavu sú:

  • Rezortizmus – Ministerstvo hospodárstva SR nedokáže efektívne presadzovať zmeny v tých oblastiach podnikania, kde vládnu iné ministerstvá. Debyrokratizácia sa nestala plošnou politickou prioritou
  • Byrokratizmus – absencia reformného ťahu na bránku sa premieňa na nekonečné analyzovanie a komplikovanie procesu odstraňovania regulácií
  • Neefektívna verejná správa – štát nedokáže využívať voľné kapacity úradov v oblastiach s nižšou mierou podnikateľských kapacít, lehoty netrvajú naprieč krajinou rovnako dlho
  • Lipnutie na kontrole – neochota vzdať sa preventívnej kontroly podnikateľskej činnosti
  • Absencia deregulačných nástrojov – ak v legislatívnom systéme chýbajú pravidlá ako „jedna za jednu“, alebo regulácie na dobu určitú, tak prísun nových regulácií bude naďalej rásť
  • Vymožiteľnosť práva – reforma súdnictva, špecializácia súdov a zrýchlenie konaní sú nevyhnutnou požiadavkou pružného podnikateľského prostredia

Bez odstránenia týchto prekážok reformného procesu je veľmi pravdepodobné, že ani pripravovaný 4. balíček neprinesie podstatné zmeny. Výrazné zmeny pritom je možné dosiahnuť, o čom svedčí prípad Litvy, ktorá poskočila v priebehu 4 rokov z 20. miesta na 14. priečku.

Vláda musí prestať vnímať svoje role sociálneho ochrancu a zlepšovateľa podnikateľského prostredia ako protichodné. Vysoké postavenie severských štátov v rebríčkoch ukazuje, že tento konflikt je umelý. Aj pri sociálnych opatreniach sa dajú úspešne nájsť alternatívne riešenia, ktoré nezhoršia podnikateľské prostredie.

Publikáciu si môžete stiahnuť ako PDF na tomto linku: http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/ked_byrokrati_skrtaju_byrokraciu_2019.pdf

Okrem aktuálnej štúdie INESS by sme Vás chceli upozorniť aj na nové číslo zborníku 4liberty review s názvom (Not So) Smart regulation. Publikácia okrem pohľadu na príbeh slovenského pokusu o dereguláciu obsahuje články o pokroku Srbska v rebráčku Doing Business,  prekážkach, ktoré poľská legislatíva kladie malým podnikateľom, či regulácii otváracích hodín maloobchodu v Európe
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards